Về chúng tôi

1.    Trường đại học được yêu thích nhất trong hạng mục Thư giãn và giải trí được bình chọn bởi các nhà tuyển dụng năm 2020
2.    Sinh viên được yêu thích trong hạng mục Thư giãn và giải trí được bình chọn bởi các Doanh nghiệp hàng tháng năm 2020
3.    Trong 05 năm đã thực hiện Chương trình trao đổi sinh viên với 959 đối tác.

Nhằm mở rộng tầm nhìn thế giới và nâng cao khả năng cạnh tranh cho sinh viên, NKUHT đã có hướng dẫn kiểu “bánh mỳ kẹp”. Hướng dẫn “bánh mỳ kẹp” đưa ra chương trình 1 năm thực tập tại các cơ sở trong nước và nước ngoài, từ đó trao cho sinh viên cơ hội làm việc thực tế. Hàng năm, nhà trường có hơn 100 sinh viên trao đổi thực tập tại Singapore, Thái, Nhật, Anh, Canada và Úc. 

Website: http://www.nkuht.edu.tw

Năm 2021, trường có 5 chương trình cao học và 11 chương trình đại học và 2 chương trình cử nhân quốc tế. Chương trình sau đại học bao gồm: Chương trình tiến sỹ ngành Quản lý du lịch. Chương trình Thạc sỹ quốc tế ngành Du lịch và Khách sạn. Ngoài ra còn có  3 chương trình thạc sỹ ngành Quản lý khách sạn, Quản lý du lịch và Văn hóa ẩm thực và sáng tạo 

Chương trình cử nhân bao gồm: Quản lý khách sạn, Quản lý F&B, Nghệ thuật ẩm thực Trung hoa, Nghệ thuật ẩm thực Âu, Quản lý du lịch, Kỹ thuật nướng và quản lý, Quản lý hàng không và dịch vụ vận chuyển, Quản lý Giải trí, Quản lý dịch vụ và quản lý marketing MICE, Tiếng Anh ứng dụng và Tiếng Nhật ứng dụng.

Chương trình cử nhân quốc tế bao gồm ngành Nghệ thuật ẩm thực và Quản lý du lịch 

Khóa học của Trung tâm tiếng Trung 

Học bổng
Đại học: 
-    Miễn giảm học phí và các phí khác
-    Miễn giảm 50% học phí và các phí khác
-    Chi phí ở ký túc xá
Thạc sỹ:
-    Miễn giảm học phí, phí tín dụng và các phí khác
-    Miễn giảm học phí và các phí khác
Tiến sỹ: 
-    Miễn giảm học phí, phí tín dụng và các phí khác
-    Miễn giảm học phí và các phí khác

Liên hệ
Thông tin đăng ký online: Ms. Sophie Tsai
-    Fax.:+886 7-8062354
-    Email:intnkuht@live.nkuht.edu.tw
-    Kỳ Xuân 2022: 15/11/ 2021~ 10/01/2022
-    Kỳ Đông 2022: 10/02~ 10/4/2022