NKUHT chiêu sinh trình độ thạc sĩ các ngành sau:

 • Nhà hàng và Du lịch
 • Du lịch
 • Văn hóa và Đổi mới ẩm thực
 • Quản lý khách sạn
 • Quản lý nhà hàng
 • Quản lý Tiếp thị và Lữ hành
 • Quản lý giao thông lữ hành
 • Quảng lý dịch vụ Hàng không và Vận tải
 • Quản lý Giải trí
 • Ẩm thực Trung Quốc
 • Quản lý bếp bánh
 • (Trung cấp) Ngành ẩm thực
 • Tiếng Nhật ứng dụng
 • Tiếng Anh Ứng dụng
 • Chương trình cử nhân du lịch quốc tế
 • Chương trình cử nhân quản lý bếp quốc tế

Một số phí
+ Thu phí kí túc xá trong trường: 11.500-14.200NTD + phí internet 800NTD
+ Tạp phí: 44.000 – 45.000 NTD/học kỳ

Học bổng
Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài như sau:

- Sinh viên Đại học:
+ Học bổng toàn phần
+ Học bổng 50%
+ Học bổng miễn phí kí túc xá

- Sinh viên Thạc sĩ:
+ Học bổng toàn phần, miến phí kí túc xá 100%
+ Học bổng toàn phần
+ Học bổng toàn phần (không bao gồm tạp phí)

- Sinh viên Tiến sĩ:
+ Học bổng toàn phần, miễn phí kí túc xá 100% và hàng tháng cung cấp thêm tiền học bổng 8.000 NTD
+ Học bổng toàn phần, miễn phí kí túc xá 100%
+ Học bổng toàn phần

Liên hệ
National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism
www.nkuht.edu.tw
foreign.nkuht.edu.tw
81271 No.1, Songhe Rd., Xiaogang Dist, Kaohsiung City, Taiwan.