Về chúng tôi

Trường đã thành lập được 50 năm, khuôn viên rộng rãi, cảnh quan đẹp. Trong những năm qua, theo chủ trương chung về việc thành lập và tích hợp hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, phát triển ổn định và vững chắc trên nền tảng hiện có, đồng thời đáp ứng xây dựng kinh tế đất nước, theo hướng phát triển của ngành, giảng dạy khoa học ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật, nuôi dưỡng nhân tài về mặt kỹ thuật, quản lý, kinh doanh và thiết kế với tinh thần nhân văn, và tích cực thúc đẩy giáo dục, cung cấp cho các chuyên gia trong ngành có cơ hội đào tạo và nghiên cứu phát triển tại chỗ, để kết hợp học tập thực hành, trở thành trường Đại học Khoa học và Công nghệ hạng đầu. Sau khi bước vào thế kỷ 21, hy vọng có thể phát triển nhanh chóng, vững chắc và trở thành một trường đại học đẳng cấp quốc tế.

Các chương trình học:

1.    Chuyên ban quốc tế vừa học vừa làm Khoa Công nghệ thông tin
2.    Chuyên ban quốc tế vừa học vừa làm Khoa Kỹ thuật Điện cơ
3.    Chuyên ban quốc tế vừa học vừa làm Khoa Kỹ thuật Vật liệu
4.    Chương trình Cử nhân / Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí Quốc tế
5.    Chương trình cử nhân / Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh Quốc tế
6.    Chương trình Thạc sĩ Quản lý và Kỹ thuật Cơ điện và Tự động hóa
7.    Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Truyền thông Quốc tế

Thông tin về học bổng:KSU Scholarship Application (Current Students Only) - Office of International and Cross-Strait Affairs

Thời gian đăng ký, phương thức và liên kết:

1    Chương trình Quốc tế:

    Kỳ mùa xuân 2022: Ngày 01 tháng 10 năm 2021 - ngày 31 tháng 12
    Kỳ mùa thu 2022: Ngày 01 tháng 01 năm 2022 - ngày 31 tháng 05

    Trang web đăng ký: https://eng-web.ksu.edu.tw/DAIO000/page/41614

2    Chuyên ban quốc tế hệ vừa học vừa làm: Thời gian xin nhập học theo tài liệu hướng dẫn nhập học.

Đường liên kết tải tài liệu nhập học: Application Information - Office of International and Cross-Strait Affairs (ksu.edu.tw)