Về chúng tôi
Tiền thân của Đại học Hoằng Quang mang tên Cao đẳng Y tế điều dưỡng được thành lập năm 1967. Năm 2003, trường được đổi tên thành Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoằng Quang. Cho đến nay, trường đào tạo 22 chuyên ngành Đại học, 10 chuyên ngành Thạc sĩ và 01 chuyên ngành Tiến sĩ với 13.000 sinh viên theo học. Trong đó, những ngành đào tạo chủ chốt là: Điều dưỡng, Quản lý khách sạn và ứng dụng Mỹ phẩm.
Trường năm trong Top 8 trường đại học khoa học kỹ thuật và Top 3 trường đại học Kỹ thuật tư nhân theo bảng xếp hạng Global View Monthly.  HK là trường đại học duy nhất ở Đài Loan nhận giải thưởng phát triển bền vững và giải thưởng về chất lượng giáo dục. HK có trung tâm OSCE là trung tâm đầu tiên ở TP Đài Trung – Đài Loan dành cho các học sinh ngành Điều dưỡng luyện thi và lấy chứng chỉ Điều dưỡng.

Các trường thành viên
- Trường Điều dưỡng
- Trường Y tế và Chăm sóc sức khỏe
- Trường Khoa học con người và Đổi mới Xã hội (Nghệ thuật ẩm thực, quản lý khách sạn, Thẩm mỹ ứng dụng, thiết kế và tạo kiểu tóc...)
- Trường Công nghệ Thông minh
- Trung tâm Giáo dục phổ thông

Học bổng
Sau khi nhập học, sinh viên dựa vào bảng điểm THPT để xét duyệt học bổng (học bổng sẽ trao cho những sinh viên có thành tích xuất sắc)
+Mức 1: 50,000 NT/kỳ
+Mức 2: 30,000 NT/kỳ
+Mức 3: 10,000 NT/kỳ
Học bổng dành cho sinh viên mới: chuyên dành cho những sinh viên có thành tích tiếng Anh xuất sắc (dựa vào bảng nội quy xét duyệt học bổng dành cho sinh viên mới)
+Mức 1: 400 nghìn đài tệ
+Mức 2: 200 nghìn đài tệ
+Mức 3: 100 nghìn đài tệ

Liên hệ
Office of International and Cross-Straight Affairs
Phone: +886-4-26318652#2234
Web: http://www.hk.edu.tw
Email: isadmission@hk.edu.tw
Address: No.1018, Sec.6, Taiwan Boulevard, Shalu District, Taichung Sity 43302, Taiwan.