Về chúng tôi 

Trường Lĩnh Đông được thành lập năm 1964 và hiện này có 5 trường thành viên, bao gồm 16 chương trình đại học và 13 chương trình sau đại học. Các ngành học bao gồm nhiều lĩnh vực: quản lý kinh doanh, thiết kếm thwofi trang, khoa học thông tin và sinh thái nhân văn. 

Ngành học 

Khoa Quản lý kinh doanh 
●    Ngành Quản trị kinh doanh (Bachelor/ Master)
●    Ngành Kinh doanh quốc tế (Bachelor/ Master)
●    Ngành Kế toán và Hệ thống thông tin (Bachelor/ Master)
●    Ngành Quản trị logistic và marketing (Bachelor/ Master)
●    Ngành Tài chính (Bachelor/ Master)

Khoa Khoa học thông tin 
●    Ngành Công nghệ thông tin (Bachelor/ Master)
●    Ngành Quản lý thông tin (Bachelor/ Master)

Khoa Thiết kế
●    Ngành Thiết kế hình ảnh truyền thông
●    Ngành Thiết kế nội dung số
●    Ngành Thiết kế sản phẩm sáng tạo 

Khoa Thời trang
●    Ngành Thiết kế, stylist thời trang
●    Ngành Thiết kế thời trang và phụ kiện
●    Ngành Kinh doanh và buôn bán thời trang

Khoa Sinh thái nhân văn 
●    Ngành giáo dục và chăm sóc trẻ em (Available in August, 2022)
●    Ngành quản lý giải trí và du lịch (Bachelor/ Master)
●    Ngành ngoại ngữ ứng dụng (Bachelor)

Học phí và các loại phí 
Khoa quản trị kinh doanh, Khoa sinh thái nhân văn: NTD 94,004 (VND 77,321,549)
Các khoa khác: NTD 107,524 (VND 88,442,217)
Chi phí ở ký túc xá:
NTD 24,000 /người/ kỳ (VND 19,740,832; 4 người/ phòng)

Học bổng
Sinh viên đại học:
Bậc 1: Miễn trừ 100% học phí: 2-5 ứng viên sẽ được lựa chọn mỗi kỳ
Bậc 2: Miễn trừ 50% học phí. Sinh viên quốc tế năm 1 sẽ được đăng ký (học bổng tương đương 24,000 NTD)

Liên hệ
Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Lĩnh Đông
Office of International Affairs
No. 1 Ling Tung Rd., Nantun District, Taichung, 408
Phone:+886-4-23892088
E-mail*:ltuoia@teamail.ltu.edu.tw
Website:https://ltu1470.video.ltu.edu.tw/
Thông tin đăng ký
Application Form: https://ltu1470.video.ltu.edu.tw/#109_2 
Campus Walk-through: https://walkinto.in/tour/Zy9SsfBSJIbJgqHozHBkI/____________ 
Campus Life: https://youtu.be/TCfSE3TMMZY