Về chúng tôi

Đại học KHKT Nam Đài (STUST) được thành lập năm 1969 tại thành phố Đài Nam, Đài Loan. Trường có 4 khoa: Kinh doanh, Kỹ sư, Khoa học Nhân văn và Thiết kế điện tử. STUST đã đạt được nhiều thành tựu như Khoa Kinh doanh được AACSB công nhận, Khoa Kỹ sư được IEET công nhận theo Washington Accord.

Sứ mệnh của STUST là nhằm theo đuổi sự hoàn hảo trong học thuật cả về mặt kỹ thuật và nhân văn. Trong suốt hơn 50 năm, ban lãnh đạo vào hơn 10,000 giảng viên và sinh viên đã cùng làm việc để STUST được phát triển như ngày nay và là một trong các trường kỹ thuật tư đi đầu  tại Đài Loan. Với khoảng 18,000 sinh viên, khuôn viên trường có một cộng đồng sinh viên sôi động được sử dụng các cơ sở vật chất hiện đại. 

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh cho Sinh viên quốc tế

Khoa Kỹ sư

    Khoa học và Công nghệ Cơ điện tử (PhD)/ Viện sau đại học Khoa học và công nghệ Cơ điện tử
    Kỹ sư máy móc (MSc)/ Khoa Kỹ sư máy móc
    Kỹ sư điện (PhD)/ Khoa Kỹ sư điện
    Kỹ sư điện (MSc)/ Khoa Kỹ sư điện
    Kỹ sư điện tử (PhD)/ Khoa Kỹ sư điện tử

Khoa Kinh doanh

    Kinh doanh quốc tế (BBA)/ Khoa Kinh doanh quốc tế
    MBA Toàn Cầu/ Khoa kinh doanh
    Quản lý và kinh doanh (PhD)/ Khoa kinh doanh

Khoa Thiết kế điện tử

    Chương trình thạc sỹ quốc tế về thiết kế hình ảnh Truyền thông/ Khoa Thiết kế Hình ảnh truyền thông

Chương trình tiếng Trung

Học bổng

1.    Đại học
a.    Toàn bộ học phí
b.    Một nửa học phí

2.    Sau đại học: Thạc sỹ
a.    Toàn bộ học phí

3.    Sau đại học: Tiến sỹ
a.    Toàn bộ học phí và sinh hoạt phí

Thông tin tuyển sinh: https://www.stust.edu.tw/en/admission