Các trường thành viên

  • Trường Nông nghiệp
  • Trường Thuốc thú y
  • Trường Quốc tế
  • Trường Kỹ thuật
  • Trường Quản lý
  • Trường Khoa học xã hội và nhân văn

Chi phí


Học phí và sinh hoạt phí

Chi phí/ năm (USD)

Nông nghiệp, Thuốc thú y, Quốc tế,

3,365-4,210

Kỹ thuật

3,520-4,245

Khoa học xã hội và nhân văn, Quản lý

3,200-4,080

Ký túc xá

725

Sinh hoạt phí

290-430/ tháng

Học bổng


Học bổng

Giá trị/ năm (USD)

Học bổng NPUST cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc (xét tuyển hàng năm)

ĐH: (sinh viên năm 2,3,4, không dành cho sinh viên năm 1) Miễn học phí và/ hoặc miễn phí thuê ký túc xá.
ThS: (năm 1,2), TS (năm 1 đến năm 4) Miễn toàn bộ hoặc 1 phần học phí.

Trợ lý giáo sư NPUST

TS: Miễn học phí và 14,000NTD/tháng sinh hoạt phí tối đa 4 năm.

Học bổng Đài Loan

http://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/index.aspx

Yêu cầu tuyển sinh


Thời hạn tuyển sinh

Đánh giá

01/01 – 31/3 (ghi danh vào tháng 9)
01/8-31/10 (ghi danh vào tháng 2)

1/ Hệ thống đăng ký online
http://courseeng.npust.edu.tw/Admission/
2/ Phỏng vấn (tùy chọn)

Trung tâm tiếng Trung


Kỳ học

Thời lượng

Số giờ học

Học phí

Hạn nộp hồ sơ

Kỳ Đông

Tháng 9-Tháng 1

270

1000USD

15/8

Kỳ Xuân

Tháng 2-Tháng 6

270

1000USD

15/01

Kỳ Hè tăng cường

Tháng 7-Tháng 8

72

310$

Tháng 7

Học kỳ (Kỳ Xuân)

Tháng 2-Tháng 6

30

130$

Tháng 2

Học kỳ (Kỳ Đông)

Tháng 9-Tháng 1

31

130$

Tháng 9

Liên hệ
National Pingtung University of Science and Technology
Địa chỉ: No. 1, Shuefu Road, Neipu, Pingtung 91201, Taiwan
Website: https://wp.npust.edu.tw
Điện thoại: +886-8-7740561 / Email: oia@mail.npust.edu.tw