Về chúng tôi
Nằm tại Hổ Vĩ, Văn Lâm, NFU được thành lập vào tháng 7/1980. Hiện nay, trường có 4 trường thành viên, 20 khoa, 14 chương trình Thạc sỹ và 2 chương trình Tiến sỹ. NFU được xếp là một trong số các trường đại học được yêu thích nhất bởi giới trẻ và doanh nghiệp về chất lượng bộ môn, kết quả đào tạo, tư vấn sinh viên, nghiên cứu chuyên môn, hợp tác với ngành công nghiệp, trao đổi học thuật và giáo dục liên tục.

Các trường thành viên:

  • Trường Kỹ thuật
  • Trường Kỹ thuật máy tính và điện tử
  • Trường Quản lý
  • Trường Khoa học và nghệ thuật ứng dụng

Học phí: 52,800NT$ - 55,100NT$ (Thạc sỹ: 2,000NT$/ tín chỉ, Tiến sỹ: 2,600NT$/ tín chỉ)

Học bổng:

  • Sinh viên năm nhất: Sinh viên quốc tế sau khi nộp hồ sơ dự tuyển học bổng cùng với hồ sơ xin học.
  • Sinh viên năm thứ 2: Những sinh viên điểm hạnh kiểm từ 80 trở lên sẽ nhận học học bổng như sau:
  • Miễn học phí: Đối với sinh viên Đại học, điểm TB năm học trước đạt trên 70, đối với sinh viên sau đại học, điểm TB năm học trước đạt trên 75
  • Sinh hoạt phí: Đối với sinh viên Đại học, điểm TB năm học trước đạt trên 75, đối với sinh viên sau đại học, điểm TB năm học trước đạt trên 80

Thông tin chi tiết xem tại http://oia.nfu.edu.tw/joomlaCMS/j-stuff/scholarship

 Liên hệ
No. 64, Wunhua Rd., Huwei Towship, Yunlin Country 632, Taiwan
Phone: +886-5-631-5024
Email: oia@nfu.edu.tw