Về chúng tôi
Đại học khoa học và kỹ thuật quốc gia Cao Hùng được thành lập tháng 1 năm 2018 do sự hợp nhất của 3 trường đại học: Đại học Khoa học ứng dụng quốc gia Cao Hùng, Đại học Khoa học và kỹ thuật quốc gia đầu tiên Cao Hùng và Đại học Hàng Hải quốc gia Cao Hùng. Với tổng số sinh viên lên tới 28,000 sinh viên. Hiện này đây là trường đại học kỹ thuật lớn nhất Đài Loan.
5 cơ sở, 10 trường thành viên, 49 khoa, hơn 426 đối tác quốc tế, 3.200 nhân viên, 28.000 sinh viên, 200.000 cựu sinh viên.

Các trường thành viên

  • Học viện Kỹ thuật
  • Học viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính
  • Học viện Khoa học thủy quyền
  • Học viện Thương mại Hàng hải
  • Học viện Tài chính ngân hàng
  • Học viện Quản lý
  • Học viện Kinh doanh thông minh
  • Học viện Hàng hải

Chi phí học tập
- Học phí: 1,500 – 2,000 USD/ kỳ
- Phí tín chỉ: 100$/ tín chỉ
- Ký túc xá: 200-440$/ kỳ (4 người hoặc 2 người/ phòng)
- Bảo hiểm: 155$/ kỳ

Học bổng
- Chương trình tiến sĩ: Mức cao nhất tương đương 8.585$/năm (gồm 3.785$ học phí và phí tín chỉ và 4.800$ sinh hoạt phí) Được nhận trong 4 năm
- Chương trình Thạc sĩ:
+ Năm 1: Tối đa 7.900$ (gồm 5.500$ học phí + phí tín chỉ và 2.400$ sinh hoạt phí)
+ Năm 2: Tối đa 5.500$ (100% học phí và phí tín chỉ)
- Chương trình Đại học: Tối đa 4.590$/ năm (gồm 3.390$ học phí và phí tín chỉ, 1.200$ sinh hoạt phí) Được nhận trong 4 năm

Liên hệ
Phòng Hợp tác quốc tế
Website: http://www.oia.nkust.edu.tw
Email: admission.oia.nkust@gmail.com
Điện thoại: +886-7-3814526 #19027