Về chúng tôi

    TNUA không chỉ là trường nghệ thuật hàng đầu của Đài Loan mà còn là trường dẫn đầu của Liên đoàn các Viện Nghệ thuật Châu Á (ALIA). 
    Dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống, tinh thần nhân văn nuôi dưỡng những tài năng sáng tạo nghệ thuật, trình diễn và nghiên cứu học thuật nhằm tạo ra những cơ hội mới để phát triển nghệ thuật. 
    Trường có 7 lĩnh vực văn hóa nghệ thuật chính, bao gồm: âm nhạc, nghệ thuật, kịch, múa, phim và truyền thông mới, tài nguyên văn hóa, nhân văn, và nhiều phòng triển lãm chuyên nghiệp khác nhau trong khuôn viên trường. 

Chương trình học (bao gồm cả khóa dạy bằng tiếng Anh)

Chương trình Cử nhân

    Trường Âm nhạc:
-    Khoa âm nhạc
-    Khoa Âm nhạc truyền thống
    Trường Mỹ thuật:
-    Khoa Mỹ thuật
    Trường Nghệ thuật Sân khấu:
-    Khoa Thiết kế và Công nghệ Sân khấu
    Trường Múa:
-    Khoa Múa
    Trường Điện ảnh và Truyền thông Mới:
-    Khoa Làm phim
-    Khoa Nghệ thuật Truyền thông Mới
-    Khoa Hoạt hình

Chương trình cao học

    Trường Âm nhạc:
-    Khoa Âm nhạc
-    Viện Cao học về Nhạc cụ Dàn nhạc
-    Học viện Âm nhạc Cao học
-    Khoa Âm nhạc truyền thống
    Trường Mỹ thuật:
-    Khoa Mỹ thuật
-    Học viện Nghệ thuật liên ngành sau đại học
    Trường Nghệ thuật Sân khấu:
-    Khoa Nghệ thuật Sân khấu
-    Viện Cao học về Biểu diễn Sân khấu và Viết kịch
-    Khoa Thiết kế và Công nghệ Sân khấu
    Trường Múa:
-    Khoa Múa
    Trường Điện ảnh và Truyền thông Mới:
-    Khoa Làm phim
-    Khoa Nghệ thuật Truyền thông Mới
    Trường Tài nguyên Văn hóa:
-    Học viện Cao học Quản lý và Quản lý Nghệ thuật 
-    Viện Cao học Kiến trúc và Di sản Văn hóa
-    Viện Nghiên cứu bảo tàng sau đại học
-    Học viện Cao học Giáo dục Nghệ thuật và Nhân văn 
-    Chương trình M.A. quốc tế trong các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo (Chương trình tiếng Anh)
    Trường Nhân văn:
-    Học viện Cao học về Nghiên cứu Liên ngành về Viết Sáng tạo và Văn học

Chương trình tiến sỹ

    Trường múa  - Khoa Múa
    Trường Nghiên cứu Văn hóa - Di sản Văn hóa và Nghiên cứu Đổi mới Nghệ thuật
    Trường Mỹ thuật - Thực hành Nghệ thuật và Nghiên cứu Phê bình

Thông tin học bổng

Học bổng TNUA dành cho sinh viên quốc tế
Trình độ chuyên môn: Sinh viên quốc tế đang theo học có thể đăng ký học bổng này nếu họ đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
(1) Sinh viên đại học đã hoàn thành hai học kỳ, đạt điểm trung bình của học kỳ ít nhất 75 điểm trước thời điểm nộp đơn và chưa từng bị nhà trường phạt vì vi phạm các quy định.
(2) Nghiên cứu sinh thạc sĩ hoặc tiến sĩ đã hoàn thành một học kỳ, đạt điểm trung bình của học kỳ từ 80 điểm trở lên trước thời điểm nộp đơn và chưa từng bị nhà trường phạt vì vi phạm các quy định.
(3) Đối với nghiên cứu sinh thạc sĩ hoặc tiến sĩ không có điểm trung bình của học kỳ trước do làm luận văn, điểm trung bình của năm học trước sẽ được sử dụng để xét học bổng này. Phải gửi thư giới thiệu từ cố vấn của ứng viên và đề xuất luận án (bao gồm động cơ và mục đích nghiên cứu, kế hoạch nghiên cứu, tài liệu tham khảo, đề cương và thư mục). Ứng viên chưa bao giờ bị nhà trường phạt vì vi phạm các quy định. Mỗi cá nhân chỉ có thể nộp đơn theo các điều kiện nêu trên một lần.
(4) Cá nhân chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên Đại học có điểm trung bình năm học trước đạt từ 70 điểm trở lên (đối với sinh viên đại học) hoặc 75 điểm (đối với thạc sĩ, tiến sĩ). Bằng chứng xác minh vị trí lãnh đạo câu lạc bộ của cá nhân và báo cáo thành tích hoạt động câu lạc bộ sẽ được nộp cùng với đơn đăng ký. Mỗi cá nhân chỉ có thể nộp đơn theo các điều kiện nêu trên một lần.
(5) Mỗi sinh viên chỉ được nhận tối đa 3 khoản tài trợ (3 học kỳ).

Thời gian đăng ký, phương thức và link đăng ký:

-    Thời gian đăng ký: 01/01 – 01 /04
-    Đăng ký trực tuyến: https://w3.oia.tnua.edu.tw/
-    Người liên hệ: Jasmine Chen, Văn phòng Các vấn đề quốc tế
-    E-mail | info@iec.tnua.edu.tw / sy50901@iec.tnua.edu.tw
-    Address: No.1 Hsueh-Yuan Rd., Peitou District, Taipei 11201
-    Tel: +886-2-2896-1000