Về chúng tôi
Đại học Nguyên Trí (YZU) được thành lập năm 1989 là học viện tư nhân phi lợi nhuận của Đài Loan. Trường có nhiều liên kết mạnh mẽ với nền công nghiệp, cụ thể sáng lập trường là Tập đoàn Far Easter với hơn 250 công ty thuộc 10 lĩnh vực khác nhau. Là trường đại học đầu tiên đạt danh hiệu chất lượng quốc gia năm 2003 và dành giải dự án giảng dạy xuất sắc năm 2005 do Cơ quan Giáo dục Đài Loan trao tặng. Trường cũng được công nhận là 1 trong Top 12 trường đại học Đài Loan nhận giải “Hướng tới các trường đại học hàng đầu”. Trường có 4 môn học được xếp hạng top 400 Thế giới. YZU cũng là đại học song ngữ đầu tiên tại Đài Loan, có 5 chương trình tiếng Anh tại cả 5 trường đại học con trực thuộc.

YZU là trường đại học toàn cầu, được biết tới nhiều về nghiên cứu và đào tạo trên khắp thế giới.

YZU được xếp hạng 201-250 trường đại học trẻ thế giới, nằm trong Top 199 Đại học tại Châu Á theo QS Ranking. Trường quản lý được nhận chứng chỉ AACSB năm 2011.
Trường được Cơ quan giáo dục Đài Loan đánh giá có dự án giảng dạy xuất sắc trong 12 năm liên tiếp.

Chương trình học

 

ĐH

ThS

TS

Trường kỹ sư

 

 

 

Khoa Kỹ sư điện máy

x

x

x

Khoa Kỹ sư hóa học và khoa học vật chất

x

x

x

Khoa Kỹ sư công nghiệp và quản lý

x

x

x

Khoa sau đại học ngành ký sư hóa sinh và công nghệ sinh học

 

x

 

Chương trình quốc tế Cử nhân kỹ sư(*)

x

 

 

Trương kỹ sư điện tử và truyền thông

 

 

 

Khoa kỹ sư điển tử (Nhóm A Điện tử)
Khoa ký sư điện tử (Nhóm B Truyền thông)
Khoa kỹ sư điện tử (Nhóm C Nhiếp ảnh)
Chương trình quốc tế Cử nhân kỹ sư điện tử và truyền thông(*)

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Trường thông tin

 

 

 

Khoa Kỹ sư công nghệ thông tin

x

x

x

Khoa Quản lý thông tin

x

x

x

Khoa Thông tin truyền thông

x

x

 

Khoa sau đại học Thông tin y sinh

 

x

 

Chương trình quốc tế Cử nhân thông tin(*)

x

 

 

Trường quản lý

 

 

 

Cử nhân quản trị kinh doanh

x

 

 

Cử nhân Tiếng Anh quản trị kinh doanh(*)

x

 

 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

x

 

Thạc sỹ kế toán và tài chính

 

x

 

Thạc sỹ quốc tế quản trị kinh doanh(*)

 

x

 

Tiến sỹ

 

 

x

Trường Khoa học xã hội và nhân văn

 

 

 

Khoa ngoại ngữ và ngôn ngữ ứng dụng

x

x

 

Khoa Ngôn ngữ và văn học Trung

x

x

 

Khoa khoa học và chính sách xã hội

x

x

 

Khoa Nghệ thuật và thiết kế

 

 

 

 

Tiến sỹ chính sách văn hóa và công nghiệp văn hóa

x

x

x

Cử nhân quốc tế Khoa học xã hội và nhân văn (*)

x

 

 

 (*) Chương trình tiếng Anh

Học bổng
- Học bổng trường YZU:
+ Miễn học phí lên tới 120.000 Đài tệ (4,000 USD) cho bậc Đại học; Miễn học phí lên đến 130,000 Đài tệ (4,500USD) cho bậc sau Đại học
+ Cấp sinh học phí lên đến 72,000 Đài tệ (tương được 2,400USD) cho bậc Thạc sĩ; 96,000 Đài tệ (3,200USD) cho bậc Tiến sĩ
- Học bổng của Đài Loan: bao gồm các học bổng từ Cơ quan Giáo dục, Cơ quan Ngoại giao, Khoa học công nghệ, Quỹ Hợp tác và phát triển quốc tế (ICDF)

Liên hệ
Yuan Ze University – Global Affairs Office
135 Yuan Tung Road, Taoyuan, 32003 Taiwan
Email: iadept@saturn.yzu.edu.tw/ Website: https://www.yzu.edu.tw
Tel: +886-3-463-8800 Ext.3281-3287
Fax: +886-3-462-4202