Về chúng tôi
NQU là trường Đại học đầu tiên được thành lập tại đảo Kim Môn (Kinmen). Mục tiêu của NQU là trở thành trường đại học quy mô nhỏ với chất lượng xuất sắc. Những năm gần đây, NQU liên kết chặt chẽ với sự phát triển của các ngành công nghiệp địa phương để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nơi đây. NQU gồm 4 trường thành viên là Trường Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Quản lý, Trường Khoa học và kỹ thuật, Trường Điều dưỡng và sức khỏe.

Học phí


Trường

Học phí/Kỳ học

Kí túc xá/Kỳ học

Bảo hiểm sức khỏe/Năm

Đại học

Thạc sĩ

Trường Khoa học xã hội và nhân văn

TWD 46,091

TWD 47,276

TWD 8,300 cho Nam, 9,300 cho Nữ

TWD 749

Trường Quản lý

Trường Khoa học và kỹ thuật

TWD 52,668

TWD 52,994

Trường Điều dưỡng và sức khỏe

TWD 53,914

X

Học bổng

  1. Dành cho sinh viên mới: Miễn giảm học phí và ký túc xá. Sinh viên phải chi trả học phí và phí ký xá, sau đó sẽ được hoàn 50% trong vòng 2 tháng kể từ ngày bắt đầu các học kỳ của năm đầu tiên.
  2. Sinh hoạt phí: Sinh viên được nhận 20,000NT$ sau khi hoàn thành quy trình nhập học vào đầu các kỳ học của năm học đầu tiên.
  3. Voucher của người đứng đầu khu vực 4,000NT$/ năm (mỗi học kỳ nhận được 2000NT$)
  4. Hỗ trợ của người đứng đầu khu vực 10,000NT$/ năm

Liên hệ
Interrnational affairs division office of International & Cross-strait Affairs
Address: No.1 University Rd., Jin-ning township, Kinmen county, 89250, Taiwan
Tel: +886-82-313734
Email: rdincn@email.ngu.edu.tw
Website: https://www.nqu.edu.tw/intel/index.php