Về chúng tôi

NPTU nằm tại thành phố Bình Đông, phía cực nam Đài Loan. NPTU được thành lập vào ngày 01 tháng 8 năm 2014, sau khi sát nhập hai Trường ĐH Giáo dục Quốc lập Bình Đông (NPUE) và Học viện Thương mại Quốc lập Bình Đông (NPIC). NPTU được thừa kế nguồn lực giảng dạy và nghiên cứu dồi dào trong nhiều lĩnh vực như: Kỹ thuật, đào tạo nghề, Giáo dục đại học toàn diện và Giáo dục thông thường. NPTU cam kết phát triển thành một trường đại học xuất sắc về giảng dạy và đặc biệt là nghiên cứu, phù hợp với xu hướng giáo dục đại học hiện đại. 

NPTU có 6 Trường Đại học thành viên, bao gồm: Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Nghệ thuật tự do và Khoa học xã hội, Trường ĐH Quản lý, Trường ĐH Khoa học máy tính và sáng tạo, Học viện Quốc tế. Nhờ sự kế thừa từ năng lực xuất sắc của Đại học NPUE và NPIC, NPTU được công nhận là trường đại học tuyệt vời để phát triển chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp và quốc gia. Triết lý giáo dục của NPTU đặc biệt chú trọng vào sự phát triển cân bằng giữa tính nhân văn, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực hành cho sinh viên. NPTU kết hợp giữa sự đa dạng hóa và hợp lưu hóa nhằm trang bị cho các giáo sư ưu tú có kì vọng phát triển toàn cầu hóa. 

Các ngành học 
    College of Management
o    Department of Commerce Automation and Management (B.S., M.S.)
o    Department of Marketing and Distribution Management (B.B.A., M.S.)
o    Department of Leisure Management (B.B.A., M.S.) 
o    Department of Real Estate Management (B.B.A., M.B.A.)
o    Department of Business Administration (B.B.A., M.S.)
o    Department of International Business (B.B.A., M.S.)
o    Department of Finance (B.B.A., M.S.)
o    Department of Accounting (B.B.A.)

    College of Computer Science
o    Department of Computer and Communication (B.Eng.)
o    Department of Computer Science and Information Engineering (B.Eng., M.Eng.)
o    Computer Science and Artificial Intelligence (B.Eng., M.Eng.)
o    Department of Information Management (B.B.A., M.I.M.)
o    Bachelor Program of Computer and Intelligent Robot (B.Eng.)

    College of Education
o    Graduate Institute of Educational Administration (M.Ed., Ph.D.)
o    Department of Educational Psychology and Counseling (B.Ed., M.Ed.)
o    Department of Education (B.Ed., M.Ed.)
o    Department of Early Childhood Education (B.Ed., M.Ed.)
o    Department of Special Education (B.Ed., M.Ed.)

    College of Liberal Arts and Social Sciences
o    Department of Visual Arts (B.F.A., M.F.A)
o    Department of Music (B.M., M.M.)
o    Department of Cultural and Creative Industries (B.A., M.A.)
o    Department of Social Development (B.A., M.A.)
o    Department of Chinese Language and Literature (B.A., M.A.)
o    Department of Applied Japanese (B.A.)
o    Department of Applied English (B.A., M.A.)
o    Department of English (B.A., M.A.)

    College of Science
o    Department of Science Communication (B.S., M.Ed.)
o    Department of Applied Chemistry (B.S., M.S.)
o    Department of Applied Mathematics (B.S., M.S.)
o    Department of Applied Physics (B.S., M.S.)
o    Department of Physical Education (B.P.E., M.P.E.)
o    International PhD Program in Applied Science of College of Science (Ph.D.) ★
o    International Master Program in Applied Science of College of Science (M.S.) ★

    Innovative and International College 
o    International Master Program in STEM Education (M.Ed.) ★
o    International Master Program of Information Technology and Applications (M.Eng.) ★
o    (★The courses are taught in 100% English.)

Học bổng NPTU

Đại học  

Sau đại học  

Miễn trừ học phí
Hoặc trợ cấp 4,000 NTD sinh hoạt phía hàng tháng
Hoặc miễn trừ chi phí  ký túc xá

Elite Scholarship:
1.Miễn trừ học phí
2.Trợ cấp sinh hoạt phí

  1. PhD: NTD 10,000 hàng tháng
  2. Master: NTD 6,000 hàng tháng

3.Miễn trừ chi phí ký túc xá
Brilliance Scholarship:
1. Miễn trừ học phí
2. Miễn trừ chi phí ký túc xá
Excellence Scholarship:
Miễn trừ học phí
Hoặc trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng
Hoặc miễn trừ chi phí  ký túc xá

Thời hạn đăng ký
Kỳ Đông 2022: 15/5/2022
Kỳ Xuân 2023: 15/10/2022 
Chi tiết tại: https://oiais.nptu.edu.tw/index.php

Thông tin liên hệ
Office of International Affairs
E-mail: oiais@mail.nptu.edu.tw
Website: https://www.nptu.edu.tw/index.php