Về chúng tôi

Thành lập năm 1927 tại Nanjing, NCCU về sau được chuyển đến Đài Bắc vào năm 1954. Đây được coi là một trong những trường đại học danh tiếng và nổi bật nhất Đài Loan. Trường chuyên đào tạo về nghệ thuật, nhân văn, truyền thông, văn học và ngôn ngữ, khoa học xã hội, kinh tế, quản lý, chính trị và các vấn đề chính trị. 

NCCU có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chính quyền Đài Loan và đã đào tạo rất nhiều chính khách bao gồm: 2 Phó Tổng thống, 3 lãnh đạo/ phó lãnh đạo và 20 Bộ Trưởng

Tại sao chọn chúng tôi? 

    Đại học nổi tiếng nhất Đài Loan về kinh doanh, nghệ thuật tự do, nhân văn, luật và khoa học xã hội
    Được Global Views magazine xếp hạng 1 về Sinh viên tốt nghiệp được yêu thích nhất trong lĩnh vực Nghệ thuật tự do, Luật và Kinh doanh
    Trường kinh doanh duy nhất tại Đài Loan đạt 3 chứng chỉ AACSB, EQUIS và Kế toán AACSB
    Nhiều chương trình dạy bằng tiếng Anh và nhiều cơ hội học bằng kép và chứng chỉ

Các chương trình học

 NCCU có 11 khoa bao gồm: Nghệ thuật tự do, Luật, Thương mại, Khoa học, Ngoại ngữ, Khoa học xã hội, Truyền thông, Vấn đề quốc tế, Giáo dục, Khoa quốc tế về sáng tạo và Khoa thông tin. Trường có 34 ngành học, 47 chương trình thạc sỹ và 35 chương trình tiến sỹ. Bên cạnh đó NCCU có 13 chương trình thạc sỹ đi làm và 5 chương trình thạc sỹ quốc tế đặc biệt và 1 chương trình tiến sỹ quốc tế. 

Học bổng

Các chương trình học bổng Đài Loan: ICDF, MOFA, MOST, MOE Taiwan Scholarship, Elite Scholarship Program
•    Học bổng trường NCCU: New International Students Scholarship, New International Students Tuition Waiver, New Inbound International Students Scholarship Pilot Plan, Academic Excellence Scholarship for International Students.

Đăng ký 

Thời hạn: 17/02/2022 – 23/3/2022 5.00PM (Giờ Đài Loan)
Phương thức đăng ký:
-    Đăng ký online
-    Trả phí đăng ký
-    Nộp hồ sơ online 
Website: https://nccuadmission.nccu.edu.tw/?lang=en