Về chúng tôi
#Trường ĐH duy nhất tại Đài Loan có 3 chứng nhận AACSB, PIM, EQUIS
#Xếp số 1 yêu thích bởi các nhà tuyển dụng ngành Nghệ thuật tự do, Luật và Thương mại
#Top51-100 về ngành Chính trị (QS theo môn học, 2019)
#Top101-150 về ngành Truyền thông và nghiên cứu truyền thông/ ngôn ngữ hiện đại (QS theo môn học, 2020)
#Top 2 Trường đại học: tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp (2020 Cheers)
Trường có 30 sinh viên Việt Nam đang học tập tại NCCU.

Trường thành viên:

 • Trường Thương mại
 • Trường Truyền thông
 • Trường Giáo dục
 • Trường Ngoại ngữ và văn học
 • Trường Các vấn đề quốc tế
 • Trường Luật
 • Trường Nghệ thuật tự do
 • Trường Khoa học
 • Trường Khoa học xã hội
 • Trường Quốc tế về sáng tạo (mới)

Học bổng

1. Học bổng NCCU (lên tới 3,300 USD/năm)

 • Học bổng cho sinh viến quốc tế mới
 • Học bổng NCCU thành tích xuất sắc dành cho sinh viên quốc tế
 • Miễn học phí cho sinh viên quốc tế mới

2. Học bổng Đài Loan (lên tới 1,000 USD/ tháng)

 • Học bổng của Cơ quan Giáo dục Đài Loan
 • Học bổng của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan
 • Học bổng của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Đài Loan
 • Chương trình học bổng sau đại học ICDF của Đài Loan

3. Học bổng chương trình I (i-Program scholarship) (lên tới 660 USD/ 1 lần)

 • Chương trình thạc sỹ quốc tế về Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
 • Chương trình tiến sỹ quốc tế về Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
 • Chương trình thạc sỹ quốc tế về Kinh tế ứng dụng và Phát triển xã hội

4. Học bổng của Trường Thương mại (trị giá lên tới 1,000USD/ tháng)
5. Học bổng chương trình tiến sỹ NCCUC

Thông tin chi tiết xem tại: http://oic.nccu.edu.tw/files/11-1000-280.php/

Liên hệ
National Chengchi University - https://www.nccu.edu.tw/?locale=zh_tw
Office of International Cooperation - http://oic.nccu.edu.tw/bin/home.php
Điện thoại: +886 2 2938 7729
Email:
General inquiries: oic@nccu.edu.tw
Undergraduate: intladm@nccu.edu.tw
Graduate: nccugrad@nccu.edu.tw