Về chúng tôi

Thành lập năm 1949, NTPU là một trong số các trường đại học hàng đầu phía Bắc Đài Loan. Hàng thập kỷ trước, NTPU đã đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển các tài năng nơi đây.

Ngành học

NTPU bao gồm 7 trường thành viên: Trường Đại học Luật, Trường Đại học Kinh doanh (chứng nhận AACSB), Trường Đại học Khoa học xã hội, Trường Đại học Các vấn đề công cộng, Trường Đại học Nhân văn, Trường Đại học Khoa học máy tính và Kỹ thuật Điện tử, Trường Quốc tế về Sáng tạo bền vững

Học phí

Bậc học

Trường

ĐH

Sau ĐH

Khoa học máy tính và Kỹ thuật điện tử

USD 1,830

USD 850

Kinh doanh, Luật, Nhân văn, Các vấn đề công cộng, Khoa học xã hội

USD 1,600

USD 735

GMBA và IPUG

USD 1,580

USD 710

Đơn vị cơ sở

 

USD 100/ đơn vị

Phí khác:

Ký túc xá: USD 415/ kỳ

Truy cập Máy tính: USD 65/ kỳ

Bảo hiểm: NTD 7/ kỳ

Học bổng:

NTPU có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính: học bổng toàn phần, học bổng 1 phần, miễn học phí, hỗ trợ tài chính

Thông tin chi tiết xem tại:

http://www.gmba.ntpu.edu.tw/index.php

http://ipug.ntpu.edu.tw/index.php

https://www.ntpu.edu.tw/college/e6/about_doctor.php

Liên hệ

MBA in Finance: gmba@mail.ntpu.edu.tw

IPUG: ipugmuc@gm.ntpu.edu.tw

The Ph.D. program in College of Electrical Engineering and Computer Sciences:

janelinmail.ntpu.edu.tw

Office of International Affairs: oiastudent@gm.ntpu.edu.tw