Về chúng tôi
Xếp hạng #69 các trường Đại học trên thế giới theo và #20 các trường Đại học Châu Á theo QS World rankings 2020.
Môi trường học tập quốc tế với hơn 800 khóa học bằng tiếng Anh mỗi năm.
Cơ sở học tiếng Trung nổi bật bao gồm khóa học tiếng Trung miễn phí cho sinh viên quốc tế.
Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu tích hợp cùng với mạng lưới doanh nghiệp mạnh trang bị cho sinh viên đầy đủ hành trang để bắt đầu sự nghiệp.

Các trường thành viên
Trường Đại học Nghệ thuật tự do
Trường Đại học Khoa học xã hội
Trường Đại học Y
Trường Đại học Kỹ thuật
Trường Đại học Tài nguyên sinh học và nông nghiệp
Trường Đại học Quản lý
Trường Đại học Sức khỏe cộng đồng
Trường Đại học Kỹ thuật điện tử và Khoa học Máy tính
Trường Đại học Luật
Trường Đại học Khoa học xã hội

Học phí
Chương trình Đại học: 1,680 – 2,700 USD
Chương trình Sau đại học: 1,705 – 2,650 USD

Học bổng
Hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế sau đại học
Thông tin chi tiết truy cập https://oia.ntu.edu.tw

Liên hệ
Office of International Affairs +886-2-33662007
intaadmission@ntu.edu.tw