Về chúng tôi

Tiền thân của Đại học Quốc lập Liên Hợp (NUU) là Trường cao đẳng Công nghệ Liên Hợp (LTC) được thành lập năm 1872, tại thành phố Miaoli, Đài Loan. Trải qua nhiều giai đoạn cải cách và nâng cấp, LTC đã phát triển thành NUU – một trường đại học công lập toàn diện về giảng dạy và nghiên cứu. NUU tiếp tục thúc đẩy hợp tác nghiên cứu học thuật, giáo dục chuyên nghiệp và công nghiệp. Trường thuộc 9% trên 19,788 trường đại học trên toàn thế giới năm 2021-2022 của Bảng xếp hạng Global 2000 List của World University Rankings

-    Cảnh quan tuyệt đẹp với 77 hecta 
-    Xe bus miễn phí đi lại giữa 2 cơ sở
-    Đại học quốc gia duy nhất ở Miaoli 
-    Là đối tác với hơn 150 trường đại học quốc tế
-    NUU và Viện nghiên cứu y tế quốc gia ở Đài Loan đã khởi xướng Chương trình phối hợp NUU/ NHRI về “Y học dịch thuật” 

Đăng ký

Hiện tại NUU có 6 khoa, 19 ngành, 18 chương trình sau đại học (bao gồm 1 chương trình Tiến sỹ), 1 chương trình đại học dành cho người bản xứ và 9 trung tâm nghiên cứu. Chương trình học thuật NUU bao gồm nhiều lĩnh vực: kỹ thuật, thiết kế, quản lý và khoa học nhân văn. 

    Trường ĐH Kỹ thuật và Khoa học
    Trường ĐH Kỹ thuật điện tử và Khoa học máy tính
    Trường ĐH Thiết kế
    Trường ĐH Quản lý
    Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
    Trường ĐH Nghiên cứu Hakka

Thời hạn đăng ký: Kỳ Đông (T1-T4)
Website:  https://enroll.nuu.edu.tw/p/412-1065-735.php

Học bổng: 

Sinh viên quốc tế:
    Đại học: 6,000 – 8,000 Đài tệ/ tháng (tối đa 11,000 Đài tệ/ năm)
    Sau đại học: 8,000 Đài tệ/ tháng (tối đa 13,000 Đài tệ/ năm)


Liên hệ: 

Division of International Affairs, Office of Research and Development 
Contact: Ms. Chien Yeh                  
Tel: +886-37-381404
Fax: +886-37-381409
E-mail: chienchien36@nuu.edu.tw
Link: https://oia.nuu.edu.tw/p/412-1068-2208.php?Lang=en