Về chúng tôi

 • Khuôn viên tuyệt đẹp với 77 hecta
 • Xe buýt miễn phí đi lại giữa 2 cơ sở
 • Trường đại học quốc gia duy nhất tại Miaoli
 • Trường có hơn 180 đối tác là các trường đại học quốc tế
 • NUU và Viện Nghiên cứu sức khỏe quốc gia Đài Loan vừa bắt đầu thực hiện Chương trình liên kết về “Y học Dịch thuật”

Chuyên ngành

 • Trường Khoa học và kỹ thuật
 • Trường Khoa học máy trính và kỹ thuật điện tử
 • Trường Quản lý
 • Trường Thiết kế
 • Trường Nghiên cứu Hakka
 • Trường Khoa học xã hội và nhân văn

Học phí

 

    Trường

 Đại học

Thạc sỹ

Học phí/ kỳ

Phí khác/ kỳ

Học phí/ tín chỉ

Học phí/ kỳ

Phí khác/ kỳ

• Khoa học kỹ thuật
• Khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử
• Thiết kế
• Khoa Quản lý thông tin

NT $28,000

NT $17,000

NT $2,060

NT $29,000

NT $17,000

• Quản lý (trừ Khoa Quản lý thông tin)

NT $27,000

NT $12,000

NT $1,920

NT $24,000

NT $14,000

• Nghiên cứu Hakka
• Khoa học xã hôi và nhân văn

NT $27,000

NT $12,000

NT $1,920

NT $24,000

NT $14,000

Học bổng

 • Đại học
 • Sinh viên mới: Miễn học phí và các phí khác trong năm đầu
 • Sinh hoạt phí được cấp 6,000NT/ tháng
 • Sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc của kỳ trước, nằm trong top 10% của lớp nhận 36,000NT/ kỳ
 • Sinh viên xếp thứ 1 nhận 49,500NT/kỳ
 • Sau đại học
 • Sinh viên mới: Miễn học phí trong năm đầu và có thể đăng ký học bổng cho năm học kế tiếp
 • Sinh hoạt phí được cấp 8,000NT/ tháng
 • Sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc của kỳ trước, nằm trong top 10% của lớp nhận 45,000NT/ kỳ
 • Sinh viên xếp thứ 1 nhận 58,500NT/kỳ  

Tiêu chí lựa chọn

 • Sinh viên đại học: Ứng viên phải đạt tối thiểu 80 điểm và hoàn thành tối thiểu 9 tín chỉ trong kỳ trước
 • Sinh viên sau đại học: Ứng viên phải đạt tối thiểu 80 điểm và hoàn thành tối thiểu 4 tín chỉ trong kỳ trước.

Liên hệ
National United University

Division of International and Cross-strait Affairs, Office of R&D

Address: 2, Lienda, Miaoli 36063, Taiwan R.O.C

Tel: +886-37-381404

Fax: +886-37-381409

E-mail: chienchien36@nuu.edu.tw

Website: https://oia.nuu.edu.tw/

https://www.facebook.com/nuuoia/