Về chúng tôi
Đai học quốc lập Thanh Hoa là đại học nghiên cứu nằm tại thành phố Tân Trúc – Thành phố khoa học của Đài Loan. Hiện nay trường có 10 trường thành viên, 26 khoa và 27 viện sau đại học độc lập với 10 chương trình Thạc sỹ và tiến sỹ: Trường Khoa học, Công nghệ, Khoa học hạt nhân, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học đời sống, Khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử, Quản lý công nghệ, Giáo dục và Nghệ thuật.
NTHU chú trọng phương pháp tiếp cận liên ngành. Ngoài việc duy trì các tiêu chuẩn cơ bản, chương trình giảng dạy đại học được thiết kế để tối đa hóa tính linh hoạt cũng như khả năng tích hợp.

Ngành học
NTHU có chương trình Cử nhân quốc tế 4 năm dành riêng cho sinh viên quốc tế. Chương trình được chia thành 2 nhóm:
Nhóm A: Tiếng Trung quốc tế với nhiều ngành: Chương trình giảng dạy năm 1 và 2 tập trung vào tiếng Trung chuyên ngành. Năm 3 và 4, chương trình được thiết kế linh hoạt nhằm giúp sinh viên phát triển bản thân.
Nhóm B: Chương trình tiếng Anh về “Quản trị kinh doanh” hoặc “Khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử” hoặc “Kỹ thuật công nghệ”: Sinh viên sẽ hoặc khóa Giáo dục chung và khóa bổ trợ chuyên ngành mà họ lựa chọn tại năm 1. Các năm tiếp theo, sinh viên sẽ tập trung học các môn chuyên ngành.
Học phí đối với sinh viên quốc tế: 1,500 - 1,780 USD

Học bổng
Loại A: Miễn học phí và 166 USD/ tháng
Loại B: Miễn học phí


Học bổng

Thông tin chi tiết

Nguồn

Học bổng NTHU dành cho sinh viên quốc tế

1/ Tiến sỹ: 20,000 – 40,000 NTD/ tháng (xét điểm GPA và xét lại hàng năm)
2/ Thạc sỹ: 5,000 NTD/ tháng hoặc 60,000 NTD/ năm
3/ Cử nhân: 5,000 NTD/ tháng hoặc 60,000 NTD/ năm
4/ Miễn học phí

Văn phòng Các vấn đề toàn cầu của NTHU

Liên hệ
Website:ibp.nthu.edu.tw
Email:ibp@my.nthu.edu.tw 
Tel:+886 3-5715131 ext. 33176