Về chúng tôi
Bước sang năm thứ 100, NCHU là trường đại học quốc gia tổng hợp nghiên cứu lâu đời và lớn thứ 3 ở Đài Loan. Có 9 trường với các khoa hoàn chỉnh, NCHU trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản và năng lực cốt lõi cũng như kiến thức và kỹ năng chuyên môn, thực tiễn và đổi mới, kỹ năng làm việc nhóm, các vấn đề địa  phương và tư duy toàn cầu.
Sử dụng các trung tâm nghiên cứu hàng đầu làm nền tảng, NCHU tích hợp các nguồn lực nghiên cứu bên ngoài và nội lực để lập kế hoạch đào tạo các cá nhân tài năng đa ngành nghề, thúc đẩy gia lưu quốc tế, nâng tầm danh tiếng toàn cầu, thúc đẩy sự hợp tác giữa các trường đại học và các ngành học giữa các trường đại học hàng đầu toàn cầu bằng cách thành lập nhóm nghiên cứu đa quốc gia, thúc đẩy sự cải tiến chung của toàn trường.

Ngành học
- Trường Nghệ thuật tự do
+ Khoa Văn học Trung (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa Ngoại ngữ và văn học nước ngoài (ĐH, ThS)
+ Khoa Lịch sử (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa sau đại học Khoa học thông tin và thư viện (ThS)
+ Khoa sau đại học Văn học Đài Loan và nghiên cứu văn hóa xuyên quốc gia (ThS)
+ Chương trình TS quốc tế Tiếng Đài và Nghiên cứu xuyên văn hóa (chương trình tiếng Anh) (TS)

- Trường Nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên
+ Khoa nông học (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa làm vườn (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa lâm nghiệp (ThS, TS)
+ Khoa kinh tế ứng dụng (ThS, TS)
+ Khoa bệnh thực vật (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa côn trùng học (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa Khoa học động vật (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa Khoa học môi trường và đất (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa Bảo tồn đất và nước (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa khoa học thực phẩm và công nghệ sinh học (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa Kỹ thuật cơ điện tử công nghiệp (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa sau đại học quản lý công nghiệp sinh học
+ Khoa sau đại học công nghệ sinh học (ThS, TS)
+ Chương trình cử nhân công nghệ sinh học (ĐH)
+ Chương trình thạc sỹ kinh tế nông nghiệp và marketing (ThS)
+ Chương trình thạc sỹ quốc tế nông nghiệp (ThS) (Chương trình tiếng Anh)
+ Chương trình cử nhân quốc tế kinh doanh nông sản (Chương trình tiếng Anh) (ĐH) (Học bổng ICDF Đài Loan)

- Trường khoa học
+ Khoa hóa học (ThS, TS)
+ Khoa toán ứng dụng (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa Vật lý (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa sau đại học xác suất thống kê ( ThS)
+ Khoa sau đại học khoa học nano (ThS)

- Trường kỹ thuật
+ Khoa kỹ thuật dân sự (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa kỹ thuật máy móc (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa kỹ thuật môi trường (ThS, TS)
+ Khoa kỹ thuật hóa học (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa khoa học vật chất và kỹ thuật (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa sau đại học cơ khí chính xác (ThS, TS)
+ Khoa sau đại học kỹ thuật y sinh (ThS)

- Trường Khoa học đời sống
+ Khoa khoa học đời sống (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa sau đại học sinh học phân tử (ThS, TS)
+ Khoa sau đại học hóa sinh (ThS, TS)
+ Khoa sau đại học khoa học y sinh (ThS, TS)
+ Khoa sau đại học bộ gen và tin sinh học (ThS)
+ Chương trình Tiến sỹ gen vi sinh

- Trường thuốc thú y
+ Khoa thuốc thú y (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa sau đại học bệnh học thú y (ThS, TS)
+ Khoa sau đại học vi trùng học và sức khỏe cộng đồng (ThS, TS)

- Trường quản lý
+ Khoa tài chính (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa quản trị kinh doanh (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa marketing (ĐH, ThS)
+ Khoa hệ thống quản lý thông tin (ĐH, ThS)
+ Khoa kế toán (ĐH, ThS)
+ Khoa sau đại học quản lý kỹ thuật (ThS)

- Trường Luật và chính trị
+ Khoa Luật (ĐH, ThS)
+ Khoa sau đại học chính trị quốc tế (ThS, TS)
+ Khoa sau đại học chính sách quốc gia và các vấn đề công cộng
+ Khoa sau đại học phát triển chuyên môn cho nhà giáo dục học (ThS)

- Trường quốc tế về đổi mới và liên lạc ngành
+ Trường trình thạc sỹ 3 lục địa về nghiên cứu toàn cầu (ThS) (Chương trình tiếng Anh)

- Trường kỹ thuật điển tử và khoa học máy tính
+ Khoa kỹ thuật điện tử (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa khoa học và kỹ thuật máy tính (ĐH, ThS, TS)
+ Khoa sau đại học kỹ thuật truyền thông (ThS)
+ Khoa sau đại học kỹ thuật quang điện tử (ThS)

- Chương trình liên kết
+ Chương trình Tiến sỹ kỹ thuật mô và y học tái tạo (TS)
+ Chương trình Tiến sỹ công nghệ sinh học y tế (TS)

Học phí
- Học phí và các phí khác: 1,739$/6 tháng (phí này sẽ do nhà trường chi trả nếu đạt học bổng toàn phần của NCHU)
- Ký túc xá: 400-500$/6 tháng
- Thuê nhà: 1,500-1,800$/6 tháng
- Phí sử dụng phòng máy tính, tài khoản email: 15$/6 tháng
- Bảo hiểm sức khỏe quốc gia: 150$/6 tháng
- Bảo hiểm an toàn sinh viên: 6$/6 tháng
- Sách giáo khoa và văn phòng phẩm: 160$/6 tháng
- Sinh hoạt phí: 1,500$/6 tháng

Học bổng
- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đang học tập tại Đài Loan


Học bổng

Đối tượng

Điều kiện

Thời hạn

Thời hạn học bổng

Giá trị học bổng

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế NCHU

Sinh viên quốc tế tìm kiếm bằng cấp tại NCHU

Sinh viên quốc tế tìm kiếm bằng cấp
ĐH: Điểm TB >70
ThS: Điểm TB >80

Tháng 2 – tháng 3

Học bổng được trao trong 1 năm. Không có thời hạn, mỗi năm sinh viên phải gia hạn học bổng

Tùy vào quỹ hiện có và loại học bổng (học phí kèm hoặc không kèm SHP) từ 10,000NTD, 8,000NTD hoặc 6,000NTD

Học bổng ICDF

Sinh viên quốc tế đăng ký học tại NCHU IBPA hoặc IMPA

Sinh viên quốc tế
Sinh viên đến từ các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan được ưu tiên

Tháng 1-
Tháng 3

ĐH: Sinh viện nhận học bổng tối đa cho 4 năm và hàng năm có đánh giá
ThS: Sinh viên nhận  học bổng tối đa cho 2 năm và hàng năm có đánh giá

ĐH: 12,00NTD/ tháng/ sinh viên
ThS: 15,000NTD/tháng/ sinh viên
Vé khứ hồi hạng phổ thông, tiền thuê ký túc xá và các loại phí khác

Học bổng TIGP

Sinh viên Tiến sỹ đăng ký chương trình sau đại học quốc tế

Sinh viên tiến sỹ NCHU

Tháng 1-
Tháng 3

Mỗi sinh viên được nhận học bổng tối đa 3 năm

34,000NTD/tháng

Học bổng ưu tú

Sinh viên sau đại học từ 18 quốc gia Đông Nam trong đó có Việt Nam

1. Giảng viên đại học từ các quốc gia trong 18 nước Đông Nam
2. Sinh viên tìm kiếm bằng sau đại học

Tháng 2 – tháng 3

TS: Sinh viên nhận  học bổng tối đa cho 3 năm và hàng năm có đánh giá

300,000NTD/ năm

Học bổng Đài Loan (MOE, MOFA. MOST)

Sinh viên quốc tế tìm kiếm bằng cấp tại NCHU

Tùy vào chương trình đăng ký

Tháng 2 – tháng 3

Tùy vào chương trình đăng ký

Tùy vào chương trình đăng ký

Học bổng ESIT

Sinh viên sau đại học từ 18 quốc gia Đông Nam

Giảng viên đại học từ các quốc gia trong 18 nước Đông Nam
Sinh viên tìm kiếm bằng sau đại học

Tháng 2 – tháng 3

ThS: Sinh viên nhận  học bổng tối đa cho 2 năm và hàng năm có đánh giá
TS: Sinh viên nhận  học bổng tối đa cho 3 năm và hàng năm có đánh giá

25,000NTD/ tháng

- Học bổng du học cho sinh viên quốc tế dự định đi học tại Đài Loan

Đối tượng

Điều kiện

Thời hạn

Thời hạn học bổng

Giá trị học bổng

Sinh viên tìm kiếm bằng tiến sỹ tại nước ngoài

1. Sinh viên tiến sỹ năm 2 hoặc năm 3
2. Thư giới thiệu từ trường đại học chủ quản/ viện nghiên cứu

02 lần/ năm
Tháng 3 hoặc tháng 9

Học bổng được trao trong 1 năm.
Bằng kép thì sinh viên được nhận tối đa 2 năm

Tùy vào quỹ hiện có và loại học bổng

Thông tin chi tiết học bổng xem tại: https://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/en/in-bound-scholarship

Liên hệ
National Chung Hsing University

Office of International Affairs

145 Xingda Rd., South Dist., Taichung City 402, Taiwan (R.O.C.)

+886-4-22840206

E-mail:oia@nchu.edu.tw
Website:https://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/en/for-students-en/study-at-nchu-en