VỀ CHÚNG TÔI

Được thành lập vào năm 1980, trường Đại học Quốc lập Trung Sơn (NSYSU) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Đài Loan, với gần 9,500 sinh viên và hơn 500 giảng viên. 
    NSYSU là một trường đại học thiên về nghiên cứu, nơi sinh viên sau đại học chiếm một nửa số sinh viên. Kết quả nghiên cứu của mỗi giảng viên đóng góp vào sự xuất sắc của trường đại học trong nhiều lĩnh vực học thuật, bao gồm Khoa học, Kỹ thuật, Khoa học Biển, Quản lý, Khoa học Xã hội và Nghệ thuật Tự do, đã đưa NSYSU vào tốp các trường đại học hàng đầu thế giới.
    NSYSU được xếp hạng 412 trong Bảng xếp hạng QS World University Rankings nổi tiếng. Qua nhiều năm dẫn dắt đầy cảm hứng, NSYSU đã đạt được thành công lớn trên nhiều phương diện: xuất sắc trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, đóng vai trò trung tâm học thuật hàng đầu ở miền nam Đài Loan, thành tích xuất sắc của sinh viên đã tốt nghiệp trên thị trường việc làm.

NGÀNH HỌC

  • College of Management
  • College of Engineering

Business Management
Information Management, Finance,
Public Affairs Management,
Human Resource Management,
Marketing Communications,
Business Administration in International Business (IBMBA)
Global Human Resource Management

Electrical Engineering, Photonics,
Mechanical and Electro-Mechanical Engineering,
Computer Science and Engineering,
Materials and Optoelectronic Science,
Environmental Engineering,
Communications Engineering,
Electric Power Engineering,
Telecommunication Engineering

  • College of Science
  • College of Marine Sciences

Applied Mathematics, Biological Sciences, Chemistry,
Physics, Biomedical Sciences, Medical Science and Technology,
BioPharmaceutical Sciences, Precision Medicine,
International PhD Program for Science

Marine Biotechnology and Resources,
Marine Environment and Engineering,
Oceanography, Undersea Technology,
Marine Affairs, Marine Ecology and Conservation,
Marine Science and Technology,
Doctoral Degree Program in Marine Biotechnology

  • College of Social Sciences
  • College of Liberal Arts

Political Economy, Sociology,
Political Science,  Economics,
China and Asia-Pacific Studies, Education and Human Development

Chinese Literature, Music, Theater Arts,
Philosophy, Foreign Languages and Literature,
Arts Management and Entrepreneurship

  • Chinese Language Center

HỌC BỔNG

Sinh viên đại học:
6,000 Đài tệ (khoảng 200 USD)/tháng

Học viên Cao học:
Miễn học phí

Sinh viên Tiến sỹ:
Miễn học phí + 15,000 Đài tệ (khoảng 500 USD)/tháng
(Một số sinh viên có thể được miễn thêm phí ký túc xá)

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ

    Link đăng ký trực tuyến: https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20713.php?Lang=en

Học kỳ

Học kỳ mùa thu
(tháng 9 đến tháng 1)

Học kỳ mùa xuân
(tháng 2 đến tháng 6)

Khung thời gian nộp đơn

15/1 – 15/3

01/8 – 30/9

   Address: No.70 Lien-hai Rd., Kaohsiung 80424, Taiwan, R.O.C 
   Tel: +886-7-5252633