Về chúng tôi

    Được xếp hạng thứ 4 tại Đài Loan. Xếp hạng thế giới khoảng 450.
    Lĩnh vực nghiên cứu chính: Chương trình nghiên cứu vật lý và kỹ thuật du hành vũ trụ, Chương trình nghiên cứu vật lý trường năng lượng cao và năng lượng cao, Chương trình nghiên cứu quản lý và đánh giá rủi ro và thảm họa động đất, Chương trình nghiên cứu về trí tuệ nhận thức và chăm sóc sức khỏe chính xác, Chương trình nghiên cứu công nghệ và giám sát môi trường, chương trình nghiên cứu không gian và viễn thám và Chương trình Nghiên cứu Quan sát Thiên văn tại Đài quan sát Lulin.

Thông tin học bổng

    Trung bình, Sinh viên Cao học nhận được 6.000 Đài tệ-10.000 Đài tệ/ tháng; Nghiên cứu sinh nhận được 10.000 Đài tệ-15.000 Đài tệ/ tháng. 
    Có thể được miễn học phí và lệ phí tín chỉ.

Thời gian và phương thức đăng ký
    Nhập học cho học kỳ mùa thu: từ tháng 1 đến giữa tháng 3
    Nhập học cho học kỳ mùa xuân: từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10
    Trang web tuyển sinh: https://cis.ncu.edu.tw/admissions/

Các khóa học

Bao gồm khóa học dạy bằng tiếng Anh và các khóa học tiếng Trung cho sinh viên quốc tế:
College of Liberal Arts
•    Department of Chinese Literature
•    Department of English
•    Department of French Language and Literature
•    Graduate Institute of Philosophy
•    Graduate Institute of Art Studies
•    Graduate Institute of History
•    Graduate Institute of Learning and Instruction
•    International Master's Program in Inter-Asia Cultural Studies (University System of Taiwan )

College of Science
•    Department of Physics
•    Department of Mathematics
•    Department of Chemistry
•    Department of Optics and Photonics
•    Graduate Institute of Statistics
•    Graduate Institute of Astronomy
•    International Ph.D. Program in Photonics (University System of Taiwan)

College of Engineering
•    Department of Chemical and Materials Engineering
•    Department of Civil Engineering
•    Department of Mechanical Engineering
•    Graduate Institute of Energy Engineering
•    Graduate Institute of Environmental Engineering
•    Graduate Institute of Materials Science and Engineering

School of Management
•    Department of Business Administration
•    Department of Information Management
•    Department of Finance
•    Graduate Institute of Human Resource Management
•    Graduate Institute of Industrial Management

College of Electrical Engineering and Computer Science
•    Department of Electrical Engineering
•    Department of Computer Science and Information Engineering
•    Department of Communication Engineering
•    Graduate Institute of Network Learning Technology

College of Earth Sciences
•    Department of Earth Sciences
•    Department of Atmospheric Sciences
•    Department of Space Science and Engineering
•    Graduate Institute of Applied Geology
•    Graduate Institute of Hydrological and Oceanic Sciences

College of Health Sciences and Technology
•    Department of Life Sciencese
•    Graduate Institute of Cognitive Neuroscience
•    International Ph.D. Program in Interdisciplinary Neuroscience (University System of Taiwan)
•    International Ph.D. Program in Interdisciplinary Neuroscience
•    Department of Biomedical Sciences and Engineering
Center for Space and Remote Sensing Research
•    Master of Science Program in Remote Sensing Science and Technology
•    International Ph.D. Program in Environmental Science and Technology (University System of Taiwan) 

Chinese Language Learning Program 

Liên hệ
Address: No. 300, Zhongda Rd., Zhongli District, Taoyuan City 320317, Taiwan
TEL: +886-3-4227151  FAX: +886-3-4226062
Số điện thoại khẩn cấp: +886-03-4267144 / +886-03-2805666