Đại học Soka được thành lập năm 1971, cho đến  năm 2014 trường được chọn là một trong các trường đại học được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) lựa chọn vào dự án “Top các trường đại học Toàn cầu”. Cho đến nay, đại học Soka đã đạt được những thành tựu đáng kể như sau:

- Khoảng 1.000 sinh viên đang học tập tại nước ngoài, chiếm 12.5% số sinh viên toàn trường;
- Khoảng 600 sinh viên quốc tế đang học tập tại trường;
- Có chương trình trao đổi du học sinh với 178 trường đại học tại 52 quốc gia (năm 2016);Chương trình Đại học của Trường bao gồm các ngành:

+ Kinh tế;
+ Quản trị kinh doanh;
+ Luật;
+ Văn học;
+ Giáo dục;
+ Khoa học và Kỹ thuật;
+ Y tá - Điều dưỡng;
+ Giáo dục và bồi dưỡng kiến thức Quốc tế;

Chương trình Sau Đại học của Trường bao gồm các ngành:
+ Kinh tế;
+ Luật;
+ Văn học;
+ Kỹ thuật


Chính sách học bổng:
Đại học Soka cấp học bổng cho sinh viên theo học chương trình Đại học và Sau Đại học tại trường theo 2 hình thức:
- Miễn giảm từ 25% - 50% - 100% học phí cho toàn bộ khóa học;
- Trao học bổng tiền mặt trị giá từ 36.000 – 720.000 JPY/năm cho sinh viên với GPA từ 2.0/5.0 – 3.3/5.0 duy trì theo kết quả học tập từng năm;

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC)

Địa chỉ: 21 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.6689.3555/ 0922.222.629 (hotline)

Website: www.ciec.vn