Về chúng tôi
Tiền thân của NKNU là Trường đại học sư phạm dành cho nữ sinh thành lập năm 1954. Đến năm 1967, do chính sách giáo dục bắt buộc 9 năm để đào tạo giáo viên trung học cơ sở nên Trường đại học sư phạm tỉnh Kaohsiung được thành lập.
Hiện nay NKNU có 21 khoa, 29 chương trình thạc sỹ và 7 chương trình tiến sỹ.

Các trường thành viên:

  • Trường Giáo dục
  • Trường Nhân văn
  • Trường Khoa học
  • Trường Nghệ thuật

Các mốc thời gian quan trọng

 

Hạn nộp hồ sơ online
Thư chấp thuận (đăng tải trên website của trường)
Nhập học
Đăng ký học bổng/ hỗ trợ tài chính

Kỳ Đông
30/5
Tháng 6
Tháng 9
Tháng 10

Kỳ Xuân
30/11
Tháng 12
Tháng 02
Tháng 3

Học phí


Học phí mỗi kỳ

Thạc sỹ/ Tiến sỹ

860USD-1,075USD

Sau đại học theo tín chỉ)

98USD

Đại học

1487USD-1,730USD

Ký túc xá mỗi kỳ

195USD – 358USD (4-6 người/ phòng)

 

Học bổng (chỉ dành cho các sinh viên chưa nhận học bổng nào khác)

Tiến sỹ

1,560 USD (195USD/ tháng)

Thạc sỹ

1,300 USD (162.5USD/tháng)

Đại học

1,040 USD (130 USD/tháng)

Chương trình trao đổi quốc tế
NKNU có ký Biên bản ghi nhớ với một số đối tác là các trường đại học nước ngoài để trao bằng kép. Sau khi sinh viên hoàn thành yêu câu tốt nghiệp của NKNU và trường đối tác, thực hiện đầy đủ các khóa học và tín chỉ, sinh vien có thể tham gia vào chương trình để lấy bằng của cả 2 trường. Chương trình này cho phép sinh viên được trao đổi văn hóa về ngoại ngữ, học thuật và văn hóa và được trang bị khả năng cạnh trang quốc tế bằng việc đạt được tấm bằng địa phương và quốc tế.

Liên hệ
National Kaohsiung Normal University
Office of International Affairs