Về chúng tôi
NCUE được thành lập năm 1971 tại tỉnh Chương Hóa, Đài Loan. Sứ mệnh của nhà trường là thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện đến giáo dục, chú trọng đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Hàng thập kỷ qua, NCUE đã cống hiến và xây dựng một chương trình cân bằng giữa đào tạo giáo viên, nghiên cứu nhà trường, sự phát triển của học sinh và dịch vụ cộng đồng. Nhà trường có một hệ thống đào tạo giáo viên có tổ chức và được thành lập bởi các chuyên gia trong nhiều ngành học thuật khác nhau như: giáo dục, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, quản lý, khoa học xã hội và giáo dục thể chất.

Học thuật
NCUE có 7 trường thành viên bao gồm 21 khoa, 43 chương trình thạc sỹ và 15 chương trình tiến sỹ với số lượng khoảng 8,000 sinh viên đăng ký hàng năm. Đây cũng là nơi một số khoa và ngành xuất hiện đầu tiên tại Đài Loan như: Khoa Hướng dẫn và Tư vấn, Khoa Giáo dục đặc biệt, Khoa Giáo dục công nghiệp và Khoa Tài chính. Trường cũng có nhiều trung tâm nghiên cứu như: Trung tâm Cộng đồng tư vấn, Trung tâm Giáo dục đặc biệt, Trung tâm Giáo dục khoa học, Trung tâm dạy nghề và kỹ thuật, Trung tâm Giáo dục môi trường và Trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

Chi phí

Chi phí

Giá trị (NT$)

Ký túc xá

NT$5,930~9,230

Bảo hiểm sinh viên

NT$131 (thay đổi hàng năm)

Bảo hiểm sức khỏe quốc gia

NT$2,244~4,494/ kỳ

Phí internet

NT$480

Sinh hoạt phí

Khoảng NT$30,000~48,000/ kỳ

Chương trình Đại học

NT$39,491~49,682

Chương trình Thạc sỹ

Học phí 2 năm đầu: NT$46,159~54,319
Học phí từ năm 3 trở đi: NT$21,874~26,261

Chương trình Tiến sỹ

Học phí 2 năm đầu: NT$47,361~54,684
Học phí từ năm 3 trở đi: NT$21,874~26,261

Học bổng

Học bổng dành cho sinh viên mới

Học phí và tiền thuê ký túc xá cho năm thứ 1

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Dành cho sinh viên đặc cách:

  • Dành cho sinh viên có thành tích học tập và công tác xuất sắc
  • Trợ cấp khẩn cấp cho sinh viên

Liên hệ
National Changhua University of Education
Office of International and Cross-strait Affairs
Jin-De Campus, Address: No.1, Jin-De Road, Changhua City
04-7232105 #5117
E-mail:internationaloffice1234@gmail.com
Website:http://oica.ncue.edu.tw/?locale=zh

;