NTUS cung cấp môi trường học tập quốc tế, toàn diện và chuyên môn. Phương pháp học tập và nghiên cứu tại NTUS kết hợp cơ bản và khoa học ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của xã hội toàn cầu. Bên cạnh việc phát triển năng lực chuyên môn, NTUS cũng chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn và tính cách, theo đuổi chuyên môn và sự chính trực, mạnh mẽ và chăm chỉ, NTUS nhấn mạnh sự nỗ lực để xây dựng thái độ đúng mực trên mọi lĩnh vực cuộc sống.

Thể thao và ngành công nghiệp giải trí đang phát triển rất nhanh tại Đài Loan và toàn thế giới. Trường Công nghiệp thể thao tại NTUS đã thiết lập mối liên hệ mạnh mẽ với nhiều công ty về thể thao và giải trí để cung cấp cho sinh viên các kinh nghiệm thực tiễn. Các chương trình cử nhân và sau đại học trong trường đều có yêu cầu về đào tạo thực tiễn. Tại đây cũng giúp các công ty nghiên cứu các sản phẩm mới liên quan đến thể thao và nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý.

Trường Giáo dục thể thao chiêu mộ được nhiều giáo viên về giáo dục thể chất và biểu diễn nghệ thuật tại Đài Loan và nhiều nước trong Châu Á. Sinh viên có thể phát triển sự nghiệp trong ngành công nghiệp giải trí và sức khỏe cho người lớn và trẻ em.

NTUS cung cấp phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất và nguồn lực khóa học thể thao để phát triển sức khỏe cấp độ quốc gia và thế giới trong nhiều bộ môn. Nhiều sinh viên và cựu sinh viên đã chơi thể thao chuyên nghiệp tại Đài Loan và trên thế giới. NTUS cũng trang bị cho sinh viên theo đuổi nghề huấn luyện. NTUS là trường đại học hàng đầu về nghiên cứu khoa học thể thao và ứng dụng tại Đài Loan. Sinh viên và các khoa đều phải trải qua nghiên cứu cơ bản và áp dụng kết quả để cải thiện thành tích thể thao trong các phòng tập được trang bị đầy đủ. Lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Thể dục hình thể, Sinh học, Thể dục tâm lý, Tâm lý học, Miễn dịch học, Dinh dưỡng thể thao, Khoa học vận động, Đào tạo và phục hồi thể thao, Sức mạnh và điều hòa, Xã hội học thể thao.

NTUS có đài truyền hình sinh viên duy nhất dành cho thể thao. Đài phát sóng trực tiếp các giải đấu nhiều bộ môn thông qua kênh youtube và các kênh khác.

Ngành học
- Trường Giáo dục thể thao
+ Khoa Giáo dục thể chất
+ Khoa Khiêu vũ

- Trường Trình diễn thể thao
+ Khoa Trình diễn thể thao
+ Khoa Thể thao chiến đấu
+ Khoa Thể thao bóng

- Trường Công nghiệp thể thao
+ Khoa Thể thao giải trí
+ Khoa Quản lý thể thao
+ Khoa Khoa học thể dục sức khỏe
+ Khoa Thông tin và truyền thông thể thao

Liên hệ:
Giờ làm việc: 8:00-12:00, 13:10-17:10, Thứ 2 – Thứ 6
Email: royeyain@gm.ntupes.edu.tw
Phone: +886-4-22213108 ext.2150 (Tiếng Trung), 2102 (Tiếng Anh)