Về chúng tôi

Đại học Tịnh Nghi (PU) đạt danh hiệu “Đại học có phương pháp giảng dạy xuất sắc” do Cơ quan phụ trách Giáo dục phong tặng trong vòng 12 năm liên tiếp nhờ môi trường học tập toàn diện, sáng tạo và cơ sở vật chất tốt. Gần đây, Dự án Giáo dục Đại học của Đại học Tịnh Nghi cũng được công nhận. Đối mặt với kỷ nguyên kỹ thuật số luôn thay đổi và sự cạnh tranh toàn cầu, trường đang tích cực nâng cao chất lượng cho các tài năng đặc biệt trong khả năng độc lập suy nghĩ, giàu chuyên môn, chín chắn trong thái độ, ngoại ngữ tốt… Đây chính là lý tưởng giáo dục của một trường đại học công giáo nhằm nuôi dưỡng đam mê và khả năng cho sinh viên để về sau phục vụ xã hội.

Ngành học

    Trường ĐH Ngoại ngữ, Nhân văn: Tiếng Anh, Văn học, Truyền thông đại chúng
    Trường ĐH Khoa học, Máy tính và Thông tin: Thức ăn và dinh dưỡng, Khoa học mỹ phẩm, Khoa học máy tính…
    Trường ĐH Quản lý, Quốc tế: Du lịch, Kinh doanh quốc tế, Đào tạo ngoại ngữ toàn cầu…
    Trung tâm Tiếng Trung Website: https://clec.pu.edu.tw/

Học bổng

•    Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung

1. Năm 1

+ Đạt Level 3 TOCFL hoặc tương đương hoặc tham gia khóa học Tiếng Trung 450 giờ của trường: Được miễn giảm học phí và các phí khác cho năm học đầu tiên.
+ Đạt Level 2 TOCFL hoặc tương đương hoặc tham gia khóa học Tiếng Trung 350 giờ của trường: Được miễn giảm học phí cho năm học đầu tiên.
+ Tham gia khóa học Tiếng Trung 165 giờ của trường: Được miễn giảm phí khác cho năm học đầu tiên.

2. Từ năm 2: Học bổng được xét dựa trên kết quả xếp hạng trong lớp.

•    Chương trình giảng dạy toàn phần bằng tiếng Anh

+ Năm 1: Được miễn giảm học phí và các phí khác cho năm học đầu tiên
+ Các năm sau: Được miễn giảm học phí và các phí khác cho năm tiếp theo nếu học kỳ trước đạt tối thiểu 80 điểm.

Thông tin đăng ký cho Sinh viên quốc tế

Sổ tay đăng ký: https://oia.pu.edu.tw/p/426-1048-11.php
Đăng ký nhập học mở quanh năm
(Hạn đăng ký Kỳ Đông: 30/5; Hạn đăng ký Kỳ Xuân: 30/11)

Liên hệ
Office of International and Cross-Strait Affairs
Address:200, Sec.7, Taiwan Boulevard, Shalu Dist., Taichung City 43301 Taiwan
Tel.:+886-4-26328001
E-mail: pu11600@pu.edu.tw
Website: https://oia.pu.edu.tw/app/home.php