Đại học Trung Nguyên thành lập năm 1955 là trường đại học tư thục số 1 của Đài Loan. Trường nằm trong Top 200 Trường Đại học QS xếp hạng các trường đại học Châu Á (2019&2020), Top 1000 Trường Đại học Times Higher Education World University xếp hạng (2016-2019).

Đại học Trung Nguyên có 07 trường đại học thành viên bao gồm:
- Trường Đại học Khoa học
- Trường Đại học Kỹ sư
- Trường Đại học Kinh doanh
- Trường Đại học Kỹ sư điện tử và Công nghệ thông tin
- Trường Đại học Giáo dục và Nhân văn
- Trường Đại học Thiết kế
- Trường Đại học Luật

Chứng nhận quốc tế:
- Chứng chỉ IEET của Trường Đại học Kỹ sư, Trường Đại học Kỹ sư điện tử và Công nghệ thông tin
- Chứng chỉ AACSB của Trường Đại học Kinh doanh

Học bổng
+Bậc Đại học: Học bổng từ 16.000 Đài tệ đến miễn toàn bộ học phí (Thời gian <= 4 năm)
+Bậc Thạc sĩ: Miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí (thời gian <=2 năm)
+Bậc Tiến sĩ: Miễn học phí, Sinh hoạt phí và miễn phí kí túc xá (thời gian <=4 năm)
(*) Kết quả học tập của sinh viên sau mỗi kỳ học là cơ sở để duy trì học bổng cho kỳ tiếp theo.

Liên hệ:

  • Graduates Admission: MS. LINNIE OOI

Email: linnie.ooi@cycu.org.tw
Telephone: +886-3-2651715

  • Undergraduates Admission: MS. CHRISTY MAI

Email: maihochia@gmail.com
Telephone: +886-3-2651716
International Student Online Application Website: http://ias.cycu.edu.tw

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC)
Địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Email: 024.6689.3555/ info@ciec.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ciec.vn