Về chúng tôi
CJCU được thành lập năm 1993 và được đánh giá là đại học 4* theo QS Stars Rating. Trường  có 9 khoa và hiện nay có hơn 10,000 sinh viên, trong đó có 400 sinh viên quốc tế.

Các Trường thành viên

 • Trường Quản lý
 • Trường Khoa học xã hội và nhân văn
 • Trường Quốc tế về Thực hành và Giáo dục vì môi trường
 • Trường Mỹ nghệ
 • Trường Thần học
 • Trường Thiết kế và Thông tin
 • Trường Khoa học sức khỏe
 • Trường Khoa học và An toàn sức khỏe

Chi phí

 • Học phí: 1,499 – 1,786$USD/ kỳ
 • Nhà ở: 12,920 Đài tệ/kỳ
 • Sinh hoạt phí: 50-100 Đài tệ/bữa ăn và vé tàu từ CJCU tới thành phố Taian khoảng 15-25 Đài tệ

Học bổng
https://dweb.cjcu.edu.tw/overseas_student/article/2855

Liên hệ
Section of Overseas Student Affairs, Office of Admissions
Tel:+886-6-2785123 (ext.1802/1812/1813/1814)
E-mail:overseas@mail.cjcu.edu.tw
Website:https://dweb.cjcu.edu.tw/overseas_student/article/3499