Về chúng tôi

Đại học Trường Vinh (CJCU) đã thành lập được 28 năm, kể từ năm 1993. CJCU được đánh giá là trường đại học 4 sao bởi QS Stars Rating và xếp hạng 1001-1200 trong bảng xếp hạng QS World Universities Ranking năm 2022. Trường có 9 khoa và hơn 9,000 học sinh. Trong số đó có 400 sinh viên quốc tế. Ngoài ra, CJCU còn có nhiều câu lạc bộ để sinh viên có thể trải nghiệp các hoạt động khác nhau 

Các chương trình học

Khoa/Viện

Đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Khoa Quản lý
(bao gồm 9 ngành)

O

O

O

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
(bao gồm 7 ngành)

O

O

 

Khoa Khoa học sức khỏe
(bao gồm 7 ngành)

O

O

 

Trường Thiết kế và thông tin 
(bao gồm 6 ngành)

O

O

 

Khoa Mỹ nghệ
(bao gồm 3 ngành)

O

O

 

Trường Khoa học sức khỏe và An toàn
(bao gồm 5 ngành)

O

O

 

Khoa Thần học
(bao gồm 1 ngành)

 

O

 

Khoa Giáo dục và thực hành môi trường quốc tế
(bao gồm 1 ngành)

O

 

 

Khóa học tiếng Trung: Trung tâm Văn hóa và tiếng Trung giúp sinh viên hòa nhập với môi trường Trung hoa 

Học bổng: 

Truy cập link: https://dweb.cjcu.edu.tw/overseas_student/article/2855?lang=en

Liên hệ: 

Chuyên viên tư vấn sinh viên quốc tế
 Ms. Chen, Hsiao-Yin
E-mail:emily1033@mail.cjcu.edu.tw
Application link: https://dweb.cjcu.edu.tw/overseas_student/article/1717?lang=en

Kỳ Xuân (02/2022)
Thời gian đăng ký: 16/7/2021 – 29/10/2021
Thời hạn: 29/10/2021

CJCU Admissions FB: https://www.facebook.com/admissioncjcu1116