Về chúng tôi
- Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp cao: 90,9% (CCU có hơn 270,000 cựu sinh viên hiện đang công tác tại nhiều lĩnh vực)
- Chương trình giảng dạy phong phú (13 trường thành viên, 62 chương trình đại học, 42 chương trình thạc sỹ và 10 chương trình tiến sỹ) với nguồn tài liệu thư viện dồi dào (Thư viện của CCU lớn thứ 5 trong số các trường Đại học Đài Loan)
- Nguồn tài nguyên quốc tế lớn (CCU có hơn 400 trường đối tác khắp thế giới, số lượng sinh viên tham gia các chương trình trao đổi quốc tế xếp thứ 4
- Top 10 trường Đại học Đài Loan ngành Văn học, Luật, Kinh doanh do tạp chí Global View Monthly bình chọn năm 2019
- Nhiều học bổng trị giá lên tới 10,000,000 NTD/ năm

Học bổng
- Học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế tham gia chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh: Hỗ trợ miễn giảm học phí từ 27,000 NTD - 31,500 NTD/ kỳ
- Học bổng tiếng Trung: lên tới 20,000 NTD bằng tiền mặt
- Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: 10,000 NTD bằng tiền mặt

Liên hệ
E-mail:iadmission@pccu.edu.tw
Website:https://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/index.html