Trường Đại học

Bệnh viện

Các chương trình nổi bật

  •  Ngôi trường đại học lịch sử được thành lập năm 1960, nằm giữa thành phố Đài Trung
  •  Tổng số khoảng 7,566 sinh viên đại học và sau đại học đang theo học.
  • Là một trường đại học y khoa, chúng tôi có bốn khu bệnh viện trực thuộc.
  • Mỗi quận đều có các chuyên khoa riêng và các cơ sở khám chữa bệnh hiện đại nhất.
  • Chương trình chăm sóc người cao tuổi
  • Chương trình Khoa học Pháp y
  • Chương trình chăm sóc sức khỏe và xã hội
  • Chương trình Phân tích Dữ liệu Lớn trong Khoa học Y sinh

Học thuật
https://english.csmu.edu.tw/p/412-1001-931.php?Lang=zh-tw


Trường Đại học Y

Trường Đại học Nha khoa

Khoa Điều dưỡng
Khoa y học xã hội và công tác xã hội
Khoa Tâm lý
Học viện Y học

Viện cao học về Khoa học răng miệng

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Y

Học viện quản lý và chăm sóc sức khỏe

Khoa Thí nghiệm Y học và Công nghệ Sinh học
Khoa Vật lý trị liệu
Khoa Liệu pháp nghề nghiệp
Khoa Bệnh lý ngôn ngữ nói và thính học
Khoa Khoa học Y sinh
Khoa Thị lực
Khoa Y học hình ảnh và Khoa học X quang

Khoa Dinh dưỡng
Khoa Sức khỏe cộng đồng
Khoa Quản lý chính sách sức khỏe
Khoa Sức khỏe và An toàn lao động
Khoa Ứng dụng hóa học trong y học
Khoa Quản lý công nghệ ngành y tế
Khoa Thông tin y học
Khoa Ngoại ngữ ứng dụng

 

Học bổng

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế: Số tiền tối đa là 40,000 Đài tệ mỗi năm học cho mỗi đơn đăng ký thành công.

Liên hệ chúng tôi

Address: No.110,Sec.1,Jianguo N.Rd.,Taichung City 40201,Taiwan. 
Tel: 886-4-24730022
Website: https://english.csmu.edu.tw/