Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chức năng thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ cá nhân đi học tập tại nước ngoài theo các nguồn kinh phí khác nhau (các nguồn học bổng và du học tự túc). Nhằm hỗ trợ các ứng viên chuẩn bị các hồ sơ cần thiết trước khi du học, xin học bổng, Trung tâm trân trọng thông báo các dịch vụ được triển khai bao gồm:

1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký du học, đăng ký học bổng:

-  Cung cấp các thông tin về các chương trình học bổng các Chính phủ, các trường đang tuyển sinh công dân Việt Nam đi học;
- Tư vấn đăng ký du học, ứng tuyển học bổng các nước: giới thiệu các nước với các ngành học thế mạnh từng nước, giới thiệu các trường học, ngành học, thông tin bộ hồ sơ cần thiết để đăng ký đi học;
- Hỗ trợ chuẩn bị, rà soát, gửi hồ sơ tiếng Việt và hồ sơ tiếng nước ngoài cần thiết để đăng ký du học, ứng tuyển học bổng (hồ sơ giấy và hồ sơ online);

2. Chuẩn bị hồ sơ xin thị thực (Visa) du học:

- Hỗ trợ chuẩn bị, rà soát, gửi hồ sơ cần thiết để xin thị thực;
- Bồi kỹ năng phỏng vấn học bổng, phỏng vấn xin thi thực.

3.  Hỗ trợ hòa nhập nhanh tại nước du học (*)
- Hỗ trợ đăng ký ký túc xá, tìm nhà
- Hỗ trợ đăng ký thông tin lưu học sinh với cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước
- Hỗ trợ các hoạt động cần thiết trong việc hòa nhập với cộng đồng DHS Việt Nam tại nước đến du học.

(*): Chỉ áp dụng tại 1 số nước, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

          Điện thoại: 024.6689.3555/ Email: info@ciec.vn/ web: https://ciec.vn