Các đơn vị được liên kết tổ chức thi năng lực tiếng Nhật NAT-TEST theo Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2023 bao gồm:

-    Đại học Thái Nguyên
-    Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh
-    Trường ĐH Thành Đông
-    Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Lịch thi như sau: