Có rất nhiều quỹ học bổng cho sinh viên nước ngoài tại Đức, mời bạn cùng CIEC tìm hiểu đôi nét về các quỹ này.

Sinh viên Đức thường thích đến Anh, Mỹ hoặc Áo để học tập, nghiên cứu. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo tài chính cho việc theo học bậc đại học/cao học hay làm nghiên cứu sinh tại Đức có lẽ sẽ không là quá đơn giản đối với những sinh viên đến từ các nước đang phát triển. Bởi vậy, có rất nhiều các quỹ hỗ trợ (Stiftungen) sẽ cung cấp các suất học bổng cho sinh viên nước ngoài. 

Hàng năm, có khoảng 40 suất học bổng được quĩ Friedrich Ebert (Friedrich Ebert Stiftung), một quĩ thân với Đảng Xã hội Dân chủ Đức SPD, trao cho các sinh viên đến từ Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Đông Âu. Điều kiện để nhận học bổng này là kết quả học tập khá giỏi trở lên, có  nhiều cống hiến, đóng góp cho các hoạt động xã hội cũng như kiến thức tiêng Đức xuất sắc. Quĩ Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung), một tổ chức thân với Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo CDU, cũng giành từ 60 đến 70 học bổng hàng năm để hỗ trợ các sinh viên ngoại quốc. Tuy nhiên, bên cạnh năng lực và những đóng góp xã hội, để có được học bổng này, các sinh viên buộc phải cam kết sẽ quay trở về quê hương sau khi kết thúc khóa học.

Tổ chức Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD cũng giành sự giúp đỡ tài chính đặc biệt đối với các sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ người Đức cũng như người nước ngoài tại Đức có thành tích và năng lực xuất chúng. Điều kiện để có học bổng của DAAD là bạn phải nằm trong số 1/3 học viên xuất sắc nhất trong khóa học. Học bổng của DAAD bao gồm việc chi trả cho chi phí đi lại (Vé máy bay sang Đức và bay về nước), bảo hiểm và các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Mức độ học bổng cao hay thấp phụ thuộc vào học vị sinh viên đang theo học (Cử nhân, Thạc sĩ hay Tiến sĩ) cũng như vào từng chương trình học bổng riêng hàng năm. Các chương trình hỗ trợ của DAAD có thể trải rộng từ việc hỗ trợ tiền học ngoại ngữ, thanh toán chi phí đi lại cho đến hỗ trợ toàn bộ khóa học.

Ngoài ba Quĩ hộ trợ lớn và tiêu biểu nhất kể trên, có nhiều Quĩ hỗ trợ nhỏ hơn cũng cấp học bổng cho các sinh viên nước ngoài. Ví dụ như Quĩ các Luật sư bang Hessen (Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft) cấp học bổng cho các sinh viên nước ngoài đến học Luật tại tiểu bang Hessen.  Tiểu bang Hamburg dành Học bổng Tài năng cho các sinh viên nước ngoài có thành tích cao đang theo học tại các trường đại học tại bang. Tại Berlin, Hạ Viện Đức Bundestag cùng với các trường Đại học cấp học bổng Nghị viện Quốc tế hàng năm cho sinh viên đến từ 28 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Nguồn: MTG