Các cải cách về visa và những ưu đãi của thị trường lao động tại Úc đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho du học sinh bậc đại học và sau đại học.

du-hoc-uc.jpg

Các cải cách và ưu đãi của Chính phủ Úc trong chính sách visa ưu tiên (Streamlined Visa Processing – SVP) bao gồm: không yêu cầu chứng minh tài chính, thời gian xét visa nhanh hơn và quyền được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp tử 2 đến 4 năm.
 
Theo tổ chức Australian Education International, Trung Quốc là nước có đông du học sinh tại Úc nhất. Trong số 119.237 du học sinh Trung Quốc học ở Úc trong năm qua, có đến 61,9% theo học bậc đại học và sau đại học, và chỉ có 8,2% du học sinh theo học các chương trình cao đẳng nghề.
 
Nước đứng thứ 2 về số lượng du học sinh quốc tế học ở Úc là Ấn Độ. Mặc dù số lượng du học sinh học đại học và sau đại học có tăng lên, nhưng tỷ lệ du học sinh học cao đẳng nghề vẫn chiếm nhiều hơn (49,8% trong tổng số 36.028 du học sinh). Tỷ lệ du học sinh học đại học và sau đại học là 41,8%.
 
Đứng thứ ba là Hàn Quốc với 20.078 du học sinh. Hàn Quốc có tỷ lệ du học sinh phân bố tương đối đều ở các bậc học, bao gồm: đại học và sau đại học (31,1%), cao đẳng nghề (32,4%) và các khóa học tiếng Anh (26,5%).
 
Với 20.078 du học sinh ở Úc, Việt Nam là nước đứng thứ tư về số lượng du học sinh, trong đó du học sinh của bậc đại học và sau đại học chiếm 45,5%, các khóa học tiếng Anh chiếm 29,1% và chỉ có 15,5% là cao đẳng nghề.
 
Nguồn: DNSG