CIEC giới thiệu sơ lược về hệ thống giáo dục Nhật Bản áp dụng cho người nước ngoài với các cấp học từ bồi dưỡng tiếng tới Tiến sĩ (hai ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Nhật và tiếng Anh).

Các bậc học

Thời gian trung bình/khóa

Yêu cầu đầu vào chung

Kỳ nhập học

Học phí 1 năm (VND)

Sinh hoạt phí/năm (VND)

Khóa tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ

1 năm 3 tháng, 1 năm 6 tháng, 2 năm tùy thuộc trình độ đầu vào của thí sinh và kỳ nhập học

Tối thiểu đạt JLPT N4;
Đã tốt nghiệp THPT/đang học ĐH hoặc đã tốt nghiệp ĐH

tháng 1, 4, 7, 10

100 – 160 triệu

180 triệu

Khóa tiếng Nhật tại Đại học

1 năm, 1 năm 6 tháng, 2 năm tùy thuộc trình độ đầu vào của thí sinh

Tối thiểu đạt JLPT N4;
Đã tốt nghiệp THPT/đang học ĐH hoặc đã tốt nghiệp ĐH

Tháng 4, 9

160 triệu

181 triệu

Đại học - chương trình tiếng Nhật

4 năm

Tối thiểu đạt JLPT N2;
Đã tốt nghiệp THPT/đang học ĐH

Tháng 4, 9

200-250 triệu

182 triệu

Đại học – chương trình tiếng Anh

4 năm

Tối thiểu đạt IELTS 5.5;
Đã tốt nghiệp THPT/đang học ĐH

Tháng 4, 9

250 – 300 triệu

183 triệu

Thạc sỹ - chương trình tiếng Nhật

2 năm

Đạt JLPT N1;
Đang là sinh viên năm thứ 4/đã tốt nghiệp ĐH

Tháng 4, 9

200 – 250 triệu

184 triệu

Thạc sỹ - chương trình tiếng Anh

2 năm

Tối thiểu đạt IELTS 6.0;
Đang là sinh viên năm thứ 4/đã tốt nghiệp ĐH

Tháng 4, 9

200 – 250 triệu

184 triệu

Tiến sỹ - chương trình tiếng Nhật

3-4 năm

Đạt JLPT N1;
Đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ

Tháng 4, 9

200 – 250 triệu

186 triệu

Tiến sỹ - chương trình tiếng Anh

3-4 năm

Tối thiểu đạt IELTS 7.0;
Đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ

Tháng 4, 9

200 – 250 triệu

186 triệu