Hệ thống giáo dục Úc khác so với hệ thống giáo dục của nhiều quốc gia khác chính là nằm ở hệ thống bằng cấp  AQF. AQF của Úc có 10 cấp độ và hệ thống này sẽ liên kết các bằng cấp phổ thông, dạy nghề và đại học thành một hệ thống mang tính thống nhất trong cả nước.

du-hoc-uc.jpg

– Với AQF, bạn có thể dễ dàng chuyển từ bằng cấp này lên bằng cấp cao hơn, và từ cơ sở giáo dục này đến cơ sở giáo dục khác nếu bạn thỏa mãn được những yêu cầu về visa du học Úc. AQF sẽ cho phép bạn có nhiều quyền lựa chọn và có được sự linh động trong hoạch định nghề nghiệp. Tất cả những bằng cấp trong hệ thống AQF sẽ giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng hơn cho quá trình học tập và cuộc sống sau này.

 

– Nếu bạn đang theo học một bằng cấp trong hệ thống AQF, bạn cần phải đảm bảo rằng cơ sở giáo dục mà bạn chọn học là cơ sở được chính phủ cấp phép và được công nhận trên toàn quốc, và bằng cấp mà cơ sở giáo dục này cấp cho bạn là đích thực.

 

– Hệ thống AQF sẽ giúp chính phủ nước ngoài dễ dàng công nhận bằng cấp của bạn. Khi những nhà tuyển dụng quốc tế nhìn thấy bằng cấp của bạn, họ sẽ nhận ra nó thể hiện một điều rằng: đó là bằng cấp của một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế trong một xã hội hiện đại, dân chủ và có nền công nghệ tiên tiến.

 

Ghi nhận quá trình học tập trước đó (RPL)

 

– RPL là một phần quan trọng trong hệ thống bằng cấp AQF. Nói một cách đơn giản hơn, RPL nghĩa là nếu bạn đáp ứng được yêu cầu đầu vào về kĩ năng hoặc kiến thức hoặc năng lực để nhận được một bằng cấp nào đó mà không có giấy tờ nào chứng nhận thì bạn có thể làm một bản tự đánh giá. Nếu thành công bạn sẽ được cấp một giấy công nhận liên quan đến bằng cấp mà bạn muốn  nhận.

 

– Trong khi tất cả các cơ sở đều công nhận hệ thống bằng cấp AQF thì mỗi cơ sở lại có chính sách của riêng mình liên quan đến RPL. Bạn nên liên hệ với cơ sở giáo dục mà bạn định đăng kí để biết thêm thông tin chi tiết.

 

– Biểu đồ sau sẽ minh họa một cách tổng quát về hệ thống AQF, đưa ra những  thông tin liên quan đến lộ trình học tập cũng như  mối liên kết  nói chung giữa các bằng cấp:

 

– Một  loại bằng cấp trong hệ thống AQF có thể do nhiều loại cơ sở giáo dục cấp. Ví dụ:

 

Cả cơ sở giáo dục và đào tạo nghề và trường phổ thông đều có thể cấp Chứng chỉ tốt nghiệp THPT (Senior Secondary Certificate of Education – SSCE) và các chứng chỉ I – IV (Certificate I – IV) đối với chương trình giáo dục và đào tạo nghề.

 

Những học sinh lớn tuổi hơn có thể học lấy chứng chỉ SSCE tại trung tâm giáo dục và đào tạo nghề.

 

Cả các trường đại học cũng như các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề đều có thể cấp Văn bằng (Diploma)  hoặc Văn bằng nâng cao (Advanced Diploma);

 

Những trường đại học và các cơ sở giáo dục đại học khác có thể cấp Chứng chỉ I – IV.

 

Các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, và thường được liên kết với các trường đại học cũng có thể cấp bằng (Degree), Chứng chỉ sau đại học (Graduate Certificate) và Các văn bằng sau đại học (Graduate Diploma).

 

Qúa trình học tập phấn đấu lấy bằng cấp trong hệ thống AQF chính là một lộ trình giúp sinh viên du học  đạt được những chứng nhận và công nhận trên toàn thế giới. Nếu bạn đang muốn phấn đấu đạt được một bằng cấp được các nhà tuyển dụng quốc tế công nhận cũng như để được đánh giá cao trong mắt của những nhà tuyển dụng trong nước vậy thì Du học Úc và đạt được bằng cấp trong hệ thống AQF sẽ là một bước tiến đúng đắn để bạn tiến dần hơn đến giấc mơ của mình.

 

Nguồn: MTG