Học bổng Chevening là chương trình học bổng quốc tế của chính phủ Anh, được hỗ trợ bởi văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO). Học bổng được cấp cho các ứng viên nổi bật với tiềm năng lãnh đạo đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Tất cả các ngành ở bất kì trường đại học nào của Anh.

Số lượng: 1500 học bổng mỗi năm.

Đối tượng: Công dân các nước thỏa mãn điều kiện của chương trình (xem website chính thức để biết chi tiết). Bao gồm Việt Nam.

Giá trị học bổng: Học phí, phí sinh hoạt hàng tháng, phí đi và đến Anh, phí đi lại hàng tháng, phí nhà ở, visa, và phí di chuyển đến các sự kiện của Chevening ở Anh.

Yêu cầu:

  • Là công dân của một nước thỏa mãn điều kiện của Chevening
  • Về làm việc cho đất nước của ứng viên tối thiểu hai năm sau khi kết thúc học bổng
  • Có bằng cử nhân được chấp nhận ở các chương trình sau đại học tại các trường đại học của Anh. Bằng này sẽ tương đương với bằng danh dự hạng hai bậc nhất (2:1) của Anh.
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.
  • Nộp đơn vào ba trường đại học khác nhau của Anh và đã nhận được đề nghị từ ít nhất một trong ba trường trước ngày 13/7/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 8/11/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cho học bổng Chevening phải nộp đơn thông qua hệ thống nộp đơn Chevening online, mỗi quốc gia sẽ có một trang web riêng. Đơn sẽ đóng vào ngày 8/11/2016 lúc 12 giờ trưa của Anh. (Tức 7 giờ tối Việt Nam)

Ứng viên phải xem mục của nước mình trong trang web chính thức để có thông tin chi tiết về cách nộp đơn cho học bổng.

Link đăng ký gốc

Chevening Việt Nam

Vui lòng tham khảo thông tin ở website chính thứcchevening.org.