Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thông báo chương trình Học bổng năm 2022:
Nhằm khuyến khích sinh viên ưu tú của Việt Nam sang học tại Đài Loan để gặt hái những kiến thức mọi chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Đài Loan, chương trình “Học bổng Đài Loan” hoan nghênh các sinh viên ưu tú của Việt Nam nộp hồ sơ dự tuyển học bổng cụ thể như sau:

I. Học bổng học vị: 

Tổng thời gian nhận học bổng: Đại học – 4 năm, Thạc sĩ – 2 năm, Tiến sĩ – 4 năm.

Thời gian cấp sinh hoạt phí: Từ tháng đầu tiên ứng viên sang Đài Loan nhập học cho đến hết thời hạn nhận học bổng hoặc kết thúc cấp kinh phí học bổng khi ứng viên tốt nghiệp, bảo lưu hoặc nghỉ học.

Chế độ học bổng:
 Học phí và một phần lệ phí: không quá 40.000 Đài tệ/kỳ (khoảng 1.290 USD) do Bộ Giáo dục Đài Loan hỗ trợ. Nếu vượt quá 40,000 Đài tệ, phần vượt quá đó sẽ do ứng viên tự đóng cho trường đang theo học.
(*Lệ phí không bao gồm: phí tổ chức hoạt động của nhà trường, phí hướng dẫn làm luận văn, phí mua bảo hiểm, phí ở và phí sử dụng internet, những chi phí này do sinh viên nhận học bổng tự chi trả)

Hỗ trợ sinh hoạt phí: Sinh viên Đại học 15.000 Đài tệ/tháng (khoảng 500 USD), Thạc sĩ và Tiến sĩ 20.000 Đài tệ/tháng (khoảng 670 USD)

II. Học bổng tiếng Hoa:

Người nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các Trường Đại học theo quy định của Đài Loan)

Thời gian được đăng ký học bổng: Mỗi ứng viên có thể sang Đài Loan học tiếng Hoa từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng. Tuy nhiên, tùy vào số lượng ứng viên xin học bổng năm đó, mà số tháng được cấp học bổng cũng sẽ được xem xét và thể hiện trong chứng nhận học bổng.

Thời gian nhận học bổng: từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023

Thời gian phát tiền học bổng: Ứng viên nhận học bổng đăng ký học từ học kỳ (mùa) nào, thì trường sẽ căn cứ vào đó để phát tiền học bổng. Thường thì trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm tiếng Hoa sẽ dựa trên thời gian lên lớp cũng như thành tích học tập của sinh viên để phát tiền học bổng.

Chế độ học bổng: Mỗi ứng viên có thể nhận được tiền học bổng là 25.000 Đài tệ/tháng (khoảng 840 USD)

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

1. Thời gian: đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thời gian nhận hồ sơ được xác định dựa trên dấu bưu điện.

2. Nơi nộp hồ sơ:

Phòng giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 20A(KT), Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024-38335501 ext 8458   Fax: 024-32262114.
Email: tweduvn@gmail.com

IV. Thông tin cần thiết

Học bổng tiếng Hoa: https://tweduvn.org/vn/scholarship.php?cid=13&id=166

Học bổng MOE: https://tweduvn.org/vn/scholarship.php?cid=12&id=165

Các ứng viên chiếu theo quy định xin nhập học của các trường Đại học công lập và dân lập Đài Loan để nộp hồ sơ xin giấy báo nhập học (có thể tham khảo thông tin trường và chương trình học tại website: http://www.studyintaiwan.org/university.

Đơn đăng ký học bổng MOE
Danh sách các ngành giảng dạy bằng tiếng Anh năm học 2022-2023
Danh sách các trường hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Đơn đăng ký học bổng HES
Danh sách Trung tâm tiếng Hoa của các trường đại học tại Đài Loan(bản mới)

V. Thông tin liên hệ:
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam:
http://www.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html
Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam: http://www.tweduvn.org