Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thông báo chương trình Học bổng năm 2023:

Nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên ưu tú của Việt Nam sang học tại Đài Loan để gặt hái những kiến thức mọi chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Đài Loan, chương trình “Học bổng Đài Loan” hoan nghênh các sinh viên ưu tú của Việt Nam nộp hồ sơ dự tuyển học bổng cụ thể như sau:

I. Học bổng học vị: 
Tổng thời gian nhận học bổng: Đại học – 4 năm, Thạc sĩ – 2 năm, Tiến sĩ – 4 năm.
Thời gian nhận học bổng trong năm: từ ngày 1 tháng 9 hàng năm cho đến ngày 31 tháng 8 năm sau. Ứng viên nhận học bổng (sau đây gọi tắt là ứng viên) phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng đến Đài Loan báo danh nhập học đúng hạn quy định. Trong thời gian quy định ứng viên không đến Đài Loan nhập học, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách nhận học bổng, không được bảo lưu cho năm sau, suất học bổng đó được chuyển cho người dự bị. Tuy nhiên, nếu trước đó đã được trường theo học và Cơ quan Giáo dục chấp nhận cho bảo lưu, thì ứng viên đó được bảo lưu cho năm tới.
Chế độ học bổng:
 Học phí và một phần lệ phí: không quá 40.000 Đài tệ/kỳ (khoảng 1.290 USD) do Bộ Giáo dục Đài Loan hỗ trợ. Nếu vượt quá 40,000 Đài tệ, phần vượt quá đó sẽ do ứng viên tự đóng cho trường đang theo học.
(*Lệ phí không bao gồm: phí tổ chức hoạt động của nhà trường, phí hướng dẫn làm luận văn, phí mua bảo hiểm, phí ở và phí sử dụng internet, những chi phí này do sinh viên nhận học bổng tự chi trả)
Hỗ trợ sinh hoạt phí: Sinh viên Đại học 15.000 Đài tệ/tháng (khoảng 500 USD), Thạc sĩ và Tiến sĩ 20.000 Đài tệ/tháng (khoảng 670 USD)

II. Học bổng tiếng Hoa:
Người nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các Trường Đại học theo quy định của Đài Loan)
Thời gian được đăng ký học bổng: Mỗi ứng viên có thể sang Đài Loan học tiếng Hoa từ 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng. Tuy nhiên, tùy vào số lượng ứng viên xin học bổng năm đó, mà số tháng được cấp học bổng cũng sẽ được xem xét và thể hiện trong Chứng nhận học bổng.
Thời gian nhận học bổng: từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024. Ứng viên nhận học bổng phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng đến Đài Loan báo danh nhập học đúng hạn quy định. Trong thời gian đó ứng viên nhận học bổng không đến Đài Loan du học, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách nhận học bổng, không được bảo lưu cho năm sau. Ứng viên nhận học bổng đăng ký học từ học kỳ (mùa) nào, thì trường sẽ căn cứ từ tháng học đó phát tiền học bổng cho ứng viên nhận học bổng.
Chế độ học bổng: Mỗi ứng viên có thể nhận được tiền học bổng là 25.000 Đài tệ/tháng (khoảng 840 USD). Ứng viên nhận học bổng nên chuẩn bị cho thời gian đầu các chi phí như: học phí, phí thuê nhà (tiền cọc) và sinh hoạt phí ít nhất 2,500 USD.

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:
1. Thời gian: từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thời gian nhận hồ sơ được xác định dựa trên dấu bưu điện.
2. Nơi nộp hồ sơ:
Phòng giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 20A(KT), Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024-38335501 ext 8458   Fax: 024-32262114.
Email: tweduvn@gmail.com
Chú ý: Những ứng viên xin học bổng có hộ khẩu từ Huế trở vào Nam (không bao gồm Huế) vui lòng liên lạc Phòng Giáo dục Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 028-38349160 ext 2202-2203

IV. Thông tin cần thiết
a) Học bổng MOE: https://tweduvn.org/vi/huong-dan-xin-hoc-bong-dai-loan-cua-bo-giao-duc-dai-loan-nam-2023-khu-vuc-tu-hue-tro-ra-bac-viet-nam/
Đơn đăng ký form-dang-ky-xin-hoc-bong-MOE-2023
Danh sách các chương trình học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh năm học 2023-2024
112-DS-CHUONG-TRINH-HOC-TAP-HOAN-TOAN-BANG-TIENG-ANH-HBMOE
Danh sách các trường đại học Đài Loan hỗ trợ học phí năm học 2023-2024
112-DS-TRUONG-HO-TRO-HOC-PHI-HBMOE

b) Học bổng tiếng Hoa: https://tweduvn.org/vi/huong-dan-xin-hoc-bong-tieng-hoa-bo-giao-duc-nam-2023-khu-vuc-hue-tro-ra-bac-viet-nam/
Đơn đăng ký Form-dang-ky-xin-hoc-bong-HES-2023
Danh sách Trung tâm tiếng Hoa của các trường đại học tại Đài Loan 20230105-List-of-Chinese-Language-Centers-in-Taiwan

V. Thông tin liên hệ:
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam:
http://www.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html
Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam: http://www.tweduvn.org