Chương trình Học bổng và Cơ hội cho Sinh viên ưu tú hỗ trợ cho các bạn sinh viên với một học bổng, quyền được hướng dẫn và một mạng lưới tương tác tại Quỹ ETH. Học bổng chi trả toàn bộ việc học và sinh hoạt phí trong suốt khóa học cấp bằng Thạc sỹ. Ứng viên tại một cơ sở đào tạo khác cũng cần nộp hồ sơ học chương trình Thạc sỹ tại ETH Zurich. Học bổng Ưu tú bao gồm kinh phí chi trả cho sinh hoạt và các chi phí học tập khác (khoảng 12,000 CHF mỗi học kỳ) cũng như miễn giảm học phí. Học phí bắt đầu cùng chương trình Thạc sỹ và được trao cho toàn thời gian của chương trình Thạc sỹ (03 hoặc 04 học kỳ).

Điều kiện:
- Chương trình học bổng mở cho những sinh viên xuất sắc cả trong và ngoài nước, là những cá nhân muốn theo học chương trình Thạc sỹ tại ETH Zurich.
- Có kết quả tốt trong chương trình cấp bằng Cử nhân (nằm trong top 10% của chương trình cấp bằng Cử nhân tương đương điểm A)
- Có thể liên lạc được với số điện thoại trong CV ứng viên

Quy trình ứng tuyển: 
- Nộp đơn đăng ký
- Viết thư trình bày Lý do du học (Letter of Motivation) (1-2 trang)
- Bản đề cương nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ
- Đính kèm CV cá nhân
- Đính kèm hai thư tiến cử từ giáo sư
- Thư tiến cử phải được nộp cùng đơn đăng ký học Thạc sỹ online.

Hạn nộp: 15/12/2020

Ứng viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần liên hệ đến:
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế;
Số 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ứng viên cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:
- Điện thoại: (+84)24.6689.3555
- Email: info@ciec.vn.