Chính phủ Canada đã thành lập chương trình Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS) từ năm 2008 nhằm nâng cao khả năng của đất nước về thu hút những nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng như tạo dựng đất nước như một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu.

Những cá nhân được nhận học bổng đã thể hiện khả năng lãnh đạo tốt và thành tích cao trong học tập tại những bậc học trước trong những lĩnh vực: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật hoặc y tế.
Hàng năm có đến 167 suất học bổng được trao cho các ứng viên từ khắp thế giới. Học bổng kéo dài 3 năm, và có giá trị $50,000/năm.

 

1. Thời hạn đăng kí cho khóa học 2015-2016 đến 4/11/2015
2. Điều kiện tham gia:

- Có dự định theo học tiến sĩ (hoặc kết hợp các bậc MA/PhD, MD/PhD)
- Điểm trung bình loại giỏi (tương đương từ 3.5 trở lên) trong vòng 2 năm cuối.
- Hoàn thành từ 0 – 20 tháng của khóa học tiến sĩ vào tháng 5/2016 (ví dụ: chưa bắt đầu chương trình tiến sĩ sớm hơn 9/2014).
- Đang tìm kiếm trợ cấp tài chính để theo học lên bậc tiến sĩ (hoặc học kết hợp MA/PhD, MD/PhD)
- Ứng viên được ứng cử bởi 1 trường đại học Canada.
- Chưa được nhận học bổng bậc tiến sĩ nào từ SSHRC, NSERC hoặc CIHR.
3. Tiêu chuẩn ứng viên
- Học tập xuất sắc được chứng minh bằng bằng cấp, bảng điểm và các chứng chỉ, bằng cấp khác.
- Có khả năng nghiên cứu, yêu thích nghiên cứu đóng góp cho sự tiến bộ của tri thức.
- Có khả năng lãnh đạo.

- Thành tựu cá nhân: Tham gia các hoạt động  cộng đồng, hoạt động tình nguyện viên.
4. Lộ trình đăng ký học bổng
- Tháng 7 - tháng 11: Các ứng viên tìm kiếm và liên hệ với các trường học được tiếp nhận ứng viên học bổng Vanier Canada Graduate Scholarship để tìm kiếm thông tin và chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ cần thiết.
- Ngày 4/11/2015: Hạn cuối  nộp hồ sơ đến trường.
- Tháng 11 - tháng 3/2016: Dựa trên những đánh giá về các ứng viên, trường sẽ xem xét và lựa chọn. Những ứng viên xứng đáng sẽ tiếp tục tham gia và nộp các tài liệu liên quan qua mạng. Hội đồng U of A Vanier CGS sẽ tiếp tục lựa chọn các ứng viên xuất sắc theo tiêu chuẩn quốc gia.
- Ngày 31/3/ 2016:  Thông báo kết quả.
- Ngày 1/5/2016, 1/9/2016, 1/1/2017: Bắt đầu nhận tiền học bổng.
 
Nguồn: Báo Giáo dục