Về chúng tôi

Thành lập năm 1967, Học viện Hý Khúc Quốc lập Đài Loan (NTJCPA) được hợp nhất bởi Học viện nghệ thuận Quốc Lập Kuo Kuang và Học viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc lập Fu Hsing. 

Khuôn viên của học viện là địa danh văn hóa quan trọng ở Neihu. Còn cơ sở Mucha của học viện, tại quận Wenshan, có nhà hát và thiết bị chuyên nghiệp bậc nhất miền Nam Đài Bắc. Trường có Khoa Jing Ju, Nhào lộn, Âm nhạc Xi Qu, Opera Đài Loan, Nghệ thuật sân khấu và Opera Hakka. Với nỗ lực của tất cả sinh viên và đội ngũ giảng viên, NTCPA luôn cố gắng truyền lại các nền văn hóa dân gian và Trung Quốc, cố gắng trở thành điểm nối quan trọng của nghệ thuật truyền thống và đương đại. Dưới sự ảnh hưởng toàn cầu hóa, Học viện đã tích cực đẩy mạnh việc học tập và giao lưu giữa các nền văn hóa, trở thành đối tác với nhiều trường có tiếng như: Đại học Paris 8, Học viện Nghệ thuật Xiếc quốc gia, NICA và Đại học Shobi. Với hi vọng mở rộng tầm nhìn của sinh viên và nâng cao kỹ năng chuyên môn của đội ngũ giảng viên, học viên đã tìm kiếm nhiều cơ hội giao lưu quốc tế. 

Học bổng

Sinh viên quốc tế:

    Học bổng cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc

    Sinh viên mới:

-    Sinh viến quốc tế phải nộp hộ chiếu minh chứng quốc tịch
-    Học bổng trị giá: 10,000 NTD/ sinh viên
-    Nếu sinh viên mới rời trường trong kỳ đầu phải hoàn trả toàn bộ học bổng

    Theo Hướng dẫn học bổng cho sinh viên, thủ tục đăng ký và quy định liên quan của Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc được thực hiện cùng các quy định dành cho sinh viên bản địa.

Sinh viên nhận học bổng này không được đăng ký các học bổng khác (trừ Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc bậc Đại học)