Về chúng tôi

Học viện Quản lý tài chính Trung Tín (CTBC) được thành lập năm 2015 bởi Tập đoàn tài chính CTBC, được công nhận là nhóm ngân hàng quốc tế hóa nhất Đài Loan. Nhờ có các quan hệ đối tác, học viện cấp nhiều khoản hỗ trợ tài chính, đào tạo thực hành và phát triển giáo dục cho sinh viên trong nước và quốc tế. Các chương trình này được thực hiện thông qua chương trình đại học và sau đại học, thực tập, cơ hội việc làm tại Ngân hàng CTBC, công ty con lớn nhất của tập đoan. Học viện cũng cũng cấp chương trình giáo dục kinh doanh xuyên ngành cho thời đại kỹ thuật số và mục tiêu của Học viện là đào tạo các chuyên gia tài chính và tài năng có thể đóng góp những giá trị đáng kể cho lĩnh vực tài chính. 

Hỗ trợ nghề nghiệp cho Sinh viên quốc tế

    Khoa học tiếng Trung miễn phí và hỗ trợ để vượt qua kỳ thi TOCFL 
    Chương trình thực tập hè có lương tại trụ sở chính ngân hàng CTBC tại Đài Loan
    Giới thiệu làm việc sau khi tốt nghiệp tại ngân hàng CTBC

Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh 

Cử nhân Quản trị kinh doanh
    Chương trình thuộc Khoa quản lý tài chính
    Chương trình BBA 4 năm học hoàn toàn bằng tiếng Anh và dành cho các sinh viên có tham vọng phát triển nghề nghiệp với kiến thức chuyên môn đặc biệt kết hợp với quan điểm kinh doanh 360 độ độc đáo. Sinh viên có thể hoàn thành 2 chương trình tập trung xuyên ngành Tài chính quốc tế và Tiếp thị Dịch vụ tài chính. 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chương trình 2 năm cũng cấp phương pháp giảng dạy nghiêm túc và tập trung vào lãnh đạo. Sauk hi tốt nghiệp, sinh viên có thể đăng ký ngay lập tức để làm việc trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng quốc tế. Đội ngũ giảng viên hàng đầu của học viện bao gồm các Giáo sư có trình độ quốc tế và các Giáo sư từ khắp các quốc gia. Điều này là cần thiết cho sự nâng cao kiến thức trong ngành ngân hàng cũng như sự thích nghi và tích hợp tính thực tiễn cuỷa lý thuất đổi mới hoạt động tài chính. 

Học bổng 

Các sinh viên quốc tê đều có thể đăng ký cho International Ambassador Grant, chương trình học bổng bao gồm miễn trừ học phí, chi phí ăn ở tại ký túc xã nhà trường. Học bổng được đánh giá dựa trên thành tích học tập và điểm số của sinh viên, cũng như đánh giá nhập học.   

Học phí và các loại phí (Theo kỳ) 

Đại học:

N$ 45,445

Cao học:

NT$ 50,000

Ký túc xá:

NT$9,000 (four-bed room)

Tiền ăn

NT$16,000

Liên hệ 

Office of International Affairs
◎Email: iaa@office.ctbc.edu.tw  ◎Phone: +886 6 287 3335 ext.2668
◎FB: CTBC International Affairs ◎Whatsapp: +886 902 235 148 (CTBC Business School OIA)

Website: https://ctbc.edu.tw/