Bước 1: Hoàn thành hồ sơ theo mẫu.

-          Tải mẫu đơn đăng kí dự thi trên Website, điền đầy đủ thông tin (Hoặc tải tại đây)

-          Nộp 2 ảnh 3x4 (áo trắng, nền trắng) có điền đủ thông tin sau ảnh : Họ và tên, ngày tháng năm sinh. 
          1 ảnh dán vào Đơn đăng ký, 1 ảnh dập ghim vào góc trên cùng bên phải của Đơn đăng ký cùng Giấy tờ tùy thân photo .

-         Giấy tờ tùy thân:  CMND / Thẻ căn cước  (Hoặc hộ chiếu) photo có thể nhìn rõ ảnh, số.
 

Bước 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

            Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - CIEC

            Phòng 108, Tầng 11, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

            Số điện thoại: 024- 6689. 3555

Nếu cơ quan, đơn vị nộp từ 5 hồ sơ trở lên thì nộp kèm theo 1 danh sách từ 5 hồ sơ trở lên theo mẫu trên website (Hoặc
 tải tại đây).

Gửi kèm danh sách học sinh (nếu là tổ chức) tới địa chỉ mail: topj@ciec.vn.

 

Bước 3: Sau khi Trung tâm xác nhận đã nhận được hồ sơ thì chuyển lệ phí vào tài khoản.
Sau khi Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc nhận được hồ sơ của cá nhân/ tổ chức, Trung tâm sẽ thông báo cho cá nhân/ tổ chức đó. Cá nhân/ tổ chức nộp lệ phí thi vào tài khoản của Trung tâm.

Scan phiếu chuyển tiền gửi đến mail: topj@ciec.vn

Nội dung chuyển tiền:

            Tên tài khoản: Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế.

              Số tài khoản: 1201 000611 1117  - Ngân hàng BIDV -   Chi nhánh Sở giao dịch 1 

            Phần nội dung trên phiếu chuyển tiền nhờ Công ty ghi rõ " CTY ... GUI LE PHI DANG KY THI TOPJ ( ... THI SINH)"

 

Bước 4: Xác nhận của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - CIEC đã đăng ký hồ sơ thành công.
Sau khi nhận được lệ phí thi, CIEC sẽ thông báo cho cá nhân/ tổ chức. Hoàn thành đăng ký dự thi.