Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về kết quả thi viết Kỳ thi tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2024 (ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản).

1.    Những thí sinh có trong danh sách đính kèm 1 đã đỗ trong kì thi viết vừa qua và lịch thi vấn đáp sẽ được tiến hành vào ngày 11 tháng 3 (thứ hai) và ngày 12 tháng 3 năm 2024 (thứ ba).
2.    Thời gian thi vấn đáp sẽ do Đại sứ quán Nhật Bản trực tiếp thông báo tới từng thí sinh có tên trong bản đính kèm 1.