Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2023 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1.    Kết quả thẩm định hồ sơ trong danh sách đính kèm (bản đính kèm 1 ~ 5). 

2.    Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 27 tháng 6 (thứ hai) và ngày 28 tháng 6 năm 2022 (thứ ba) như bản đính kèm 6. 

Tải về:

Kết quả thẩm định hồ sơ (1~5)

Thông báo kỳ thi viết (6)