Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả thi viết Kỳ thi tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2023 (ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản) trong file gửi kèm

Những thí sinh có trong danh sách đính kèm 1 cần lưu ý các nội dung sau:

•    Những thí sinh có trong danh sách đính kèm 1 là những thí sinh đỗ trong kỳ thi viết vừa qua.
•    Thi vấn đáp sẽ được tiến hành vào ngày 10 tháng 3 (thứ sáu) và ngày 13 tháng 3 năm 2023 (thứ hai).
•    Thời gian thi vấn đáp sẽ do Đại sứ quán Nhật Bản trực tiếp thông báo tới từng thí sinh có tên trong bản đính kèm 1.

Tải về: Danh sách đỗ kỳ thi viết