Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả tuyển chọn vòng 2 lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2023 (lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1. Kết quả tuyển chọn như danh sách gửi kèm.  
Trong đó: Lưu học sinh đại học là 8 người (bản đính kèm 1), lưu học sinh cao đẳng là 1 người (bản đính kèm 2), lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 2 người (bản đính kèm 3)

2. Thủ tục cần tiến hành trong thời gian tới và những điểm cần lưu ý:
(1) Xác nhận quyết tâm lưu học và từ chối học bổng. 
Nếu có ứng viên vì lý do cá nhân từ chối đi lưu học, đề nghị Quý Bộ yêu cầu ứng viên đó nộp “Bản thông báo lý do” có đầy đủ chữ ký đến Đại sứ quán Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.
(2) Lĩnh vực tuyển chọn:
Lưu học sinh được tuyển chọn cần xác nhận lại lĩnh vực chuyên ngành trong bản đính kèm. Nếu lĩnh vực chuyên ngành khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, lưu học sinh cần thông báo tới Đại sứ quán Nhật Bản.

3. Trường tiếp nhận:

(1) Lưu học sinh đại học (dành cho lưu học sinh sẽ học dự bị tiếng Nhật)

1.1.Trường dự bị tiếng Nhật  Trường dự bị tiếng Nhật sẽ được thông báo sau tới thí sinh sau khi có quyết định (dự kiến vào trung tuần tháng 2 năm 2023)
Lưu học sinh không được phép thay đổi trường học dự bị tiếng Nhật. Hơn nữa, nếu kết quả học tập tại trường học dự bị tiếng Nhật không tốt, không tiếp tục học lên được đại học thì sẽ bị ngừng cấp học bổng, đề nghị lưu ý rõ về điều này.
1.2. Trường đại học tiếp nhận.
Sau khi sang Nhật Bản, căn cứ theo kết quả học tập tại trường học dự bị tiếng Nhật và nguyện vọng của lưu học sinh, trường đại học tiếp nhận sẽ được quyết định. Đề nghị các lưu học sinh lưu ý rằng trường đại học tiếp nhận sau khi kết thúc thời gian học dự bị sẽ là trường quốc lập, không phải là trường tư thục và công lập.

(2) Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp: trường dự bị tiếng Nhật và trường chuyên môn.

Thông tin về trường dự bị tiếng Nhật và trường chuyên môn sẽ được thông báo sau khi có quyết định cuối cùng (dự kiến vào trung tuần tháng 2 năm 2022).
Nếu kết quả học tập tại trường học tiếng Nhật không tốt, không tiếp tục học lên được bậc trung chuyên môn thì sẽ bị ngừng cấp học bổng, đề nghị lưu ý rõ về điều này.

4. Ngoài ra
(1) Buổi hướng dẫn trước khi lên đường:
Đại sứ quán Nhật Bản đang xem xét tổ chức buổi hướng dẫn trước khi lên đường dành cho các lưu học sinh sang Nhật Bản vào lần này vào cuối tháng 3 năm 2023 dành cho những thí sinh đã được chọn. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ xin thông báo lịch cụ thể sau.
(2) Chi phí sinh hoạt sau khi sang Nhật Bản:
Các chi phí sinh hoạt sau khi đến Nhật Bản (chi phí trong thời gian chờ được cấp học bổng) sẽ do các cá nhân tự chi trả.
(3) Về việc học tiếng Nhật:
Các lưu học sinh cần nỗ lực học tiếng Nhật cho đến thời điểm sang Nhật Bản.

Tải về:

Danh sách đỗ (bản đính kèm 1, 2, 3)